Sverige är best, säger Adams:

Ernest W. Adams
Ernest W. AdamsI teach in Sweden and go there several times a year.

The top Swedish income tax rate is at 57%. But there’s also a value-added tax of 25% on everything, so goods and services are quite expensive.

But no, I don’t think it has gone over the top. The Swedes place a high value on having a good standard of living for everybody. You don’t see a lot of homeless there. The beggars are all mob-controlled professionals who have been brought in from Eastern Europe; they’re not actually people who are down and out.

One of the key factors is their parental leave and other family-friendly policies. When kids get a good start in life, they’re less likely to grow up to be juvenile delinquents and criminals. When university education is free, money is not stopping you from getting a useful education. And you’re not burdened with mountains of debt when you get out. (You do have loans for your living expenses, but not tuition.) This all works to create more productive members of society, who are net contributors to it rather than a drain on it.

Health care is another huge issue. In the USA we pay enormous sums for health insurance. In Sweden we pay taxes, but don’t need to have health insurance. And the health care costs are far lower because the government buys health care services in bulk and there are no middlemen taking a rake-off. It’s simply a better deal for everyone.

I would rather give up my minuscule chance of being a billionaire for the guarantee that none of my countrymen will go hungry or homeless. I think most Swedes feel the same way. Most Americans apparently do not.

Äldre svälter ihjäl i Sverige!

 

75 000 svenskar svälter varje år.

– Nattfastan inom äldrevården ska inte överstiga 11 timmar men det finns boenden där äldre inte fått äta eller dricka på 17 timmar. En del somnar ju före kvällsfikat men vaknar vid fyra-femtiden och får ingen frukost förrän alla kommit upp, kanske vid nio. Då har de varit vakna i 5 timmar.

Störst risk för lång nattfasta
– Hemtjänstens arbetstider möter inte upp de äldre och sjukas behov. Många vägrar också att äta om de bara snabbt ska matas.
15 000 av dem riskerar att dö av undernäring, ofta efter plågsamma biverkningar:
Lösningen, enligt Yngve Gustafson, är att arbeta i vårdteam, i samråd med de gamla.
– Vår kultur är inriktad på unga, aktiva, friska människor. Den är en av världens kulturer som är mest negativt inställd till äldre.

– Geriatrikprofessor Yngve Gutafson i Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23924464.ab

 

Har robotar tagit över Hallandspostens ledarsida

Hallandsposten och Kristianstadsbladet har likalydande ledare i dagens tidning.

Har robotar tagit över även på ledarsidan?

Båda tidningar samstämmigt lovprisar individualismen och dissar familjen.

Jag undrar om skribenten, hävdade sin individualistiska ego även som spädbarn.

Och dissade sin mamman och struntade i sin pappa.

Eller menar redaktören att individualism skall gälla vid en viss ålder. I så fall hade varit på plats att ange  det i ledarspalten.

se:

http://www.hallandsposten.se/åsikter/ledare/därför-är-det-fel-att-sätta-familjen-före-individen-1.3925681

och

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/alf-svensson-har-fel/

 

 

Över 3.000 jobb försvinner från Ericsson

Varumärken som Ramlösa, Wasabröd, Saab, Volvo personvagnar, Astra, Pharmacia, Pripps, Falcon, SAAB och Volvo är inte längre svenskägda, aktieägarna i Stora Enso och Sydkraft kallas numera till årsstämma i främmande länder. Och nu stänger Ericsson fabriker och flyttar delar av tillverkning till Estland och Kina.

Ett socialdemokratisk styre med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet leder till en ekonomi av den ryska modellen, med med ett växande offentlig sektor med en ökad takt av nedläggningar och utflyttningar av svenska storföretag.

Nu har turen kommit till Ericsson. Det blir ingen tillväxt genom att hela tiden låta tillverkningsindustrin att flytta till andra länder och hoppas att vi skall arbeta med tillverkning av mer och mer avancerade produkter.

Hjärnan och händer fungerar bäst tillsammans. Där det sker tillverkning där sker utveckling. Kunskap är tillgänglig globalt på helt annan sätt nu än förr. Och konkurrensen är hårdare.

Med rödgröna vid rodret ser vi nu ett Sverige som gå åt ett fel håll. Det tar lång tid att bygga upp företag som Ericsson men kan snabb bli uppköpta av penningstarka multinationella!

Vi kristdemokrater vill att regeringen ändrar lagar och förordningar och skattesystem så att företag kan vara kvar i Sverige.

“Det tar lång tid att bygga upp en fungerande verksamhet, men går snabbt att rasera”

Nyanställningar

Företag som nyanställer kan få bidrag med upp till 85 procent av lönekostnaden. Men det är få småföretag som utnyttjar möjligheterna. Här är allt du behöver veta om de olika stödformerna.

Här är en samlad bild av stödformer:

http://www.foretagarna.se/foretagaren/guider/allt-om-bidrag-till-foretagare/?utm_source=email&utm_medium=nyhetsbrev&utm_campaign=ftg4_2016&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

Statslösa i Sverige

Sverige och FN convention on statslösa som vistas i Sverige:

http://www.unhcr.org/un-conventions-on-statelessness.html

http://www.refworld.org/pdfid/54576a754.pdf

The 1954 convention is intended to ensure that minimum human rights protections are extended to all people, including the right to identity and the necessary documentation for travel.

Further, the 1954 convention states cannot expel a stateless person who is lawfully within their territory save on the grounds that such person poses a threat to national security or public order. Even in cases of expulsion, all states are obliged to allow the stateless person being expelled a reasonable period within which to seek legal admission into another country.

The Convention on the Reduction of Statelessness (1961) aims to reduce statelessness and establishes a global framework to ensure that the right of nationality is extended to everyone. The 1961 convention requires states to have common safeguards in place to prevent statelessness at any point in the life of a person, including due to state succession or the loss or renunciation of nationality.

The 1961 convention also establishes that children are to acquire the nationality of the country in which they were born if they do not acquire any other nationality.

http://www.dawn.com/news/1280615/caught-in-the-crossfire

 

Arabländer behöver en Strindberg

Som jag ser det finns det bara en väg framåt, och det är en orädd och grundlig religionskritik som så småningom kan leda fram till ett öppet debattklimat. Utan ett sådant debattklimat, i en arabvärld fortsatt präglad av religiösa tabun, har jag svårt att se att demokratin kan slå rot. Det största hindret för en demokratisk utveckling är religiös fundamentalism. Al-Qaida, Islamiska staten (IS) och andra mindre terrorgruppen är bara de mest akuta symptomen på en mycket större sjuka. Det kommer att krävas offer, blod kommer att flyta, men väst kan inte göra det här åt araberna.

Det är när arabiska intellektuella, inte en utan många, och inte i exil i väst utan i Damaskus, Kairo och Tripoli, gör som Strindberg och tar kål på myterna om ”den ärofulla historien” som sprickorna kan börja uppstå i muren. När man börjar ta ner profeterna, kaliferna och de skriftlärde på jorden i dramer, filmer, romaner och dikter. Varför? För att den samtida religiösa makten stödjer sig på det förflutnas auktoriteter. När man avslöjar dessa auktoriteter, när man förlöjligar dem, försvinner vördnaden och man kan göra deras tillkortakommanden och förtjänster till föremål för en öppen diskussion.

https://samtiden.nu/25662/arabvarlden-behover-sin-strindberg-som-klar-av-religionen/

Adonis is a perennial contender for the Nobel Prize in Literature.

Adonis has been described as the greatest living poet of the Arab world.