Pensioner – pensionärer – politik

Pesioner är ett utslag av socialism:

Germany became the first nation in the world to adopt an old-age social insurance program in 1889, designed by Germany’s Chancellor, Otto von Bismarck. The idea was first put forward, at Bismarck’s behest, in 1881 by Germany’s Emperor, William the First, in a ground-breaking letter to the German Parliament. William wrote: ”. . .those who are disabled from work by age and invalidity have a well-grounded claim to care from the state.”

https://www.ssa.gov/history/ottob.html

Pensionsreform i Sverige:

Genom 1990-talets stora pensionsreform fick Sverige ett pensionssystem som skulle hålla ihop oavsett tillväxttakt, och som byggde mer på individernas inkomster.

Sverige har övelag ett bra pensionssystem men med den lilla defekten att det ger för små pensioner. ”Över 10 procent av Sveriges pensionärer lever under EU:s gräns för låg ekonomisk standard. Pensionsmyndigheten räknar med att det kommer öka ännu mer om inte riksdag och regering ändrar på regler.

Det var uppenbrligen ett misstag att detta inte räknades fram i samband med systemets införande.

Behovet av en ny politisk vision är för att lösa detta  stora samhällsproblem är uppenbar. Vi kristdemokrater vill ändra på dessa missförhållanden. Vi föreslår att taket för pensionärernas bostadstillägg höjs kraftigt. Tillsammans med höjd nivå för tillägget och slopad pensionärsskatt skulle det ge en välbehövlig ekonomisk förbättring för våra äldre.

Annonser

Terroism

The communal defense mechanism can be thought of as the aspect of human emotions which makes it natural for soldiers to kill or be killed in defense of their countries. In the era before nuclear weapons made war prohibitively dangerous, such behavior was considered to be the greatest of virtues.

Generations of schoolboys have learned the Latin motto: “Dulce et decorum est pro patria mori” – it is both sweet and proper to die for one’s country. Even in today’s world, death in battle in defense of country and religion is still praised by nationalists. However, because of the development of weapons of mass destruction, both nationalism and narrow patriotism have become dangerous anachronisms.

In thinking of violence and war, we must be extremely careful not to confuse the behavioral patterns that lead to wife-beating or bar-room brawls with those that lead to episodes like the trench warfare of the First World War, or to the nuclear bombing of Hiroshima and Nagasaki.

The first type of aggression is similar to the rank-determining fights of animals, while the second is more akin to the team-spirit exhibited by a football side. Heroic behavior in defense of one’s community has been praised throughout the ages, but the tendency to such behavior has now become a threat to the survival of civilization, since tribalism makes war possible, and war with thermonuclear weapons threatens civilization with catastrophe.

In an essay entitled The Urge to Self-Destruction, Arthur Koestler says: “Even a cursory glance at history should convince one that individual crimes, committed for selfish motives, play a quite insignificant role in the human tragedy compared with the numbers massacred in unselfish love of one’s tribe, nation, dynasty, church or ideology… Wars are not fought for personal gain, but out of loyalty and devotion to king, country or cause…”

“We have seen on the screen the radiant love of the Führer of the Hitler Youth… They are transfixed with love, like monks in ecstasy on religious paintings. The sound of the nation’s anthem, the sight of its proud flag, makes you feel part of a wonderfully loving community. The fanatic is prepared to lay down his life for the object of his worship, as the lover is prepared to die for his idol. He is, alas, also prepared to kill anybody who represents a supposed threat to the idol.”

Hela texten finns här:

http://soda-cans.beforeitsnews.com/alternative/2016/08/human-nature-an-evolutionary-paradox-3400168.html?currentSplittedPage=2ett

Trump, Årtmark och Aurelius – en tanke

Vi bygger alltför ofta bara på anekdoter när vi tolkar världen. Vad roar oss mest, den hand som knyter en slips eller den hand som räcker fram en hamburgare? Darwin skulle säga att det är intressant att se vilka anekdoter som slår igenom och ständigt blir reproducerade. Han skulle undra om vi observerat att en nordkoreansk tidning kallade Trump för ”en vis man” (DPRK Today, maj 2016). Det betyget sattes på ett tidigt stadium, en incident eller anekdot som inte väckt särskilt intresse.

Både läkare och andra kan möjligen temporärt lugna sig och – med utgångspunkt från frågan om världsfreden – samla även på anekdoter som bildar ett delvis hoppingivande mönster. Den 14 februari hade New York Times, NYT, följande rubrik: ”Trumps dämpade ton om Nordkorea inger hopp om kärnvapenförhandlingar”. Skribenterna påpekade att USA i 16 år vägrat förhandla direkt med Nordkorea, men nu verkar det möjligt att det blir ”a break from the longstanding stalemate”.

http://www.di.se/opinion/ake-ortmark-se-forbi-trumps-sexism/

Orosmoln vid horisonten, Jimmy Åkessons skugga!

The spectre of authoritarianism is spreading across the globe. The Sino-Russian model has been imported into Turkey and Eastern Europe. Yet ultimately, 21st century fascism will not take the same form as 20th century fascism. As Halford E Luccock put it: “When and if fascism comes to America it will not be labelled ‘made in Germany’; it will not be marked with a swastika; it will not even be called fascism; it will be called, of course, Americanism.” That moment may now be upon us but 21st century fascism will not necessarily be characterised by concentration camps, the Gestapo and jackboots. The surveillance state may mean more insidious control with an Orwellian scenario of mass apathy and assent from demoralised, depoliticised subjects.

Capitalism, contrary to its regular pronouncements on freedom, has an uneasy relationship with democracy. Governments, militaries, intelligence agencies and corporations – the global elite, if you like – are largely aware of the current unsustainability of late capitalism on every level: economically, socially and ecologically. The accumulation of authoritarian state power should be viewed as containment of increasingly volatile societies. The coming decades are likely to see more instability, failed states, terrorism and destructive effects of climate change leading to greater conflict, chaos and mass migration.

One can even see the current brand of populist politics – imbued with nationalism and protectionism – as an attempt to pull up the drawbridge in the face of the coming meltdown. Unsurprisingly, hyper-rational super-rich individuals are now investing in emergency bunkers in anticipation of what is to come.

http://www.independent.co.uk/news/long_reads/trump-brexit-le-pen-geert-wilders-far-right-new-age-of-fascism-a7602336.html

 

Fritidsgård för fjörtisar i centrum

Fritidsgård för fjörtisar i centrum

 

Det saknas en ungdomsgård i Halmstads centrum för våra ungdomar som går i årskurser 6-8.

Vi har NollTreFem i gamla stadsbibliotekslokaler, som numera riktar sig till åldrar 12-25 år.

Med en sådan bredd på åldersgrupp som sin måltavla inte undra på att det inte lockar det yngre, vad hjälper då att man lägger in ett par aktiviteter på schema.

De dessa 12-15 åringar saknar är en en centralt belägen fritidsgård, inte en anläggning som är för alla mellan 12 och 25 år.

De saknar ett ställe att gå till efter skolan där de kan träffa och umgås med sina jämngamla kompisar, där de kan skapa nya bekantskap, där det kan träffa andra ungdomar som tar bussen in från förorter.

Ett alternativ till hamburgerbarer, och andra tillflyktsställen.

De ungas kropp och hjärnan förändras mycket i den åldern.

Forskarna börjar nu förstå hur hormoner påverkar deras beteende under uppväxttiden.

De senare tidens händelser i city vittnar om en brist i samhället.

Våra mycket kunniga fritidsledare i Halmstad kan leda aktiviteter, ge handledning och vara förebilder.

De kan på så vis erbjuda en stimulerande, utvecklande vistelsemiljö centralt i Halmstad.

Den positiva bieffekten av en centralt belägen ungdomsgård blir att Stadsbiblioteket slipper att hyra in ordningsvakter.

Ungdomar är vår framtid, av alla våra politiska mål och strävanden är barns och ungas uppväxtvillkor viktigast!

Vi kristdemokrater vill att Halmstads kommun öppnar en fritidsgård i centrum särskild anpassad for denna åldersgrupp.

Henrik Östlund, KD

Ramesh Chibba, KD


Förebygg den nya trenden:

http://www.expressen.se/gt/droger-och-valdsbrott–ny-vardag-i-nordstan/

 

Sänkt skatt för pensionärer

KD vill sänka skatten för pensionärer

01:16 – 31 dec, 2016
Debatt HP 31/12. Kristdemokraterna har varit drivande för att sänka skatten för pensionärerna. Vi anser att ingen ska behöva oroa sig för sin försörjning på ålderns höst. Under alliansregeringarna 2006-2014 förhandlade vi fram hela fem sänkningar av skatten på pension och därutöver tre höjningar av bostadstillägget för pensionärer. Skattesänkningar av liknande omfattning har aldrig tidigare skett.

Vi anser att skatten på pensioner bör sänkas stegvis och när ekonomin så tillåter till samma nivå som skatten på förvärvsinkomster.

Äldre i Halmstad ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg, menar vi kristdemokrater. Var och en ska ses som en person med eget och unikt värde med skilda intressen och bakgrunder.

Kristdemokraterna går nu från ord till handling och tar ett rejält kliv mot att stänga skattegapet mellan pension och förvärvsinkomst. Vi vill sänka skatten på pension så att skillnaden i beskattning på lön respektive pension blir helt borttagen för månadsinkomster upp till 14 000 kronor, jämfört med nuvarande situation där skatten är densamma upp till pensioner på 10 000 kronor. Vi går dessutom vidare med ytterligare förstärkningar av pensionärernas ekonomi genom att höja bostadstillägget för pensionärer med 500 kronor per månad för ensamstående respektive 300 kronor per månad för sammanboende, vilket kommer de pensionärer som har det sämst ställt till del.

Sammantaget lägger Kristdemokraterna 3,5 miljarder kronor mer än regeringen i statsbudgeten för 2017 på dessa två reformer för att stärka pensionärernas ekonomi. Att bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett angeläget mål för Kristdemokraterna. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen.

Henrik Östlund (KD)

Ramesh Chibba (KD)

Debatt

Economist – om Pisa

Bättre resultat i Pisa undersökningar som Estland, Singarpore och andra länder uppvisar är en utmaning. För att uppnå den höjden är ett måste. Och vägen ditt är brant uppförsbacke.

”PISA teaches what does not work. Spending more money, for example, is associated with higher scores, but only in poorer countries. Among those that already spend more than $50,000 per pupil throughout their time in school, money alone brings no improvement. Private schools are no exception, at least when it comes to PISA.” – skiver Economist.

Här är några observationer som presenteras:

”The exercise also tells you what does work, and its most important insight is that what matters most is what happens in the classroom. The successful children are those who are exposed to good teaching more often. Having pupils turn up is a start. In poor countries this often means expanding access for girls. In richer countries it means cutting dropout rates and truancy; Italian pupils do poorly partly because more than half of them skip school at least once a fortnight. Having teachers turn up also helps. One reason why Buenos Aires saw the biggest rise in PISA scores of any area is because the city curbed teachers’ strikes by offering them a deal: it would treat teachers as professionals if they behaved as such. The city improved training and pay. Teachers agreed that merit, not their unions, would determine promotion. Improving the quality of teaching is harder. Who becomes a teacher makes a difference. Australia’s decline in PISA coincides with a fall in the exam results of teacher-training applicants. And what teachers learn about the job is at least as important. Evidence-based methods of instruction, practice, coaching from experienced teachers and feedback are all part of making good teachers.”

Efterfrågan på bra lärare, bra programmerare, duktiga entreprenörer och andra spetskompetenser på topp. Med en befolkning på 10 miljoner och med den gausiska fördelningen av högpresterande blir allt mer viktigt att förskjuta kurvan åt rätt håll. Därför är det viktigt att skapa bästa förutsättningar för alla elever i skolan och att ta vara på begåvningar. Det är inte bara i idrott vi behöver talang och coachning.

http://www.economist.com/news/leaders/21711319-latest-survey-international-education-should-spur-politicians-reform-their-countries

Om skolsystemet i Singapore:

So what is Singapore doing right, and do other countries want to emulate it?

Clearly there are things to learn. Singapore has invested heavily in its education system. Its teachers are the best and brightest, and it has developed highly successful pedagogic approaches to science, maths, engineering and technology (STEM) teaching, such as the “Maths Mastery” approach.

Culturally, Singaporeans have a strong commitment to educational achievement and there is a national focus on educational excellence.

Success in PISA rankings and other global league tables are an important part of the Singapore “brand”. Singaporean academic Christopher Gee calls this the “educational arms race”. Highly competitive schooling is the norm.

Role of private tuition

Public discussion in Australia around why we are not doing as well as the Singaporeans is largely focused on what goes on in that country’s schools.

Yet there is one thing missing from the reporting on Singapore’s success: the role of private tuition (private tutors and coaching colleges) and the part it plays in the overall success of students in the tiny city-state. Here are some startling figures:

60% of high school, and 80% of primary school age students receive private tuition.

40% of pre-schoolers receive private tuition.

Pre-schoolers, on average, attend two hours private tuition per week, while primary school aged children are attending, on average, at least three hours per week.

 

 

https://theconversation.com/behind-singapores-pisa-rankings-success-and-why-other-countries-may-not-want-to-join-the-race-70057