”Whisling Vivaldi” och Romer registret i Skåne

whistling-vivaldi-cover

I Sverige har romer levt sedan 1500-talet.

De är sedan 1999 en av vårt lands erkända minoriteter.

Romer har jagats, tvångssteriliserats och förbjudits att rösta.

Och registrerats sedan 2005 med hjälp av modern teknik.

Varför denna rädsla för Romer?

Här är svaret, läs boken Whistling Vivaldi av socialpsykologen Claude M.Steele i bokhyllan, kapitel 9.

Den är högaktuell nu.

Och ta reda på vad han menar med titeln på boken.

Registrering och sortering av romer är tradition inom polisen. Från 1990-talet minns polisen Jeanette Larsson hur foton på misstänkta romer förvarades i särskilda lådor på Davidshalls polisstation i Malmö.

– Övriga misstänkta var sorterade efter födelsedatum. Romer lades i särskilda lådor märkta ”Z” eller ”Zigenare”.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/polis-foton-pa-romer-lades-i-sarskilda-lador/

Prof. Steele är erkänd som en ledande forskare  inom socialpsykologi.

Och för sitt engagemang för en systematisk tillämpning av social vetenskap.

Han har utvecklat teorin om stereotyphot.

Kanske är den viktigaste insikten i dag att rasism riktad mot romer inte är begränsat till länder långt borta, till polisen, eller till Skåne. Den är en del av vår gemensamma historia. Att möta den är vårt gemensamma ansvar.

”Den strukturella diskrimineringen av romerna har sin grund i en historiskt grundad och socialt accepterad antiziganism som vare sig det offentliga Sverige eller andra delar av samhället någonsin gjort upp med”, skrev Delegationen för romska frågor i ett betänkande 2010. Där sätter man upp ett mål.

”Det romska barn som föds i år ska ha samma förutsättningar för ett gott vuxenliv som sina jämnåriga ickeromska kamrater vid 20 års ålder.”

I dag visar det sig att en del av dessa barn finns i ett register hos Skånepolisen. Och vägen till att garantera mänskliga rättigheter för romer i Sverige har just blivit längre, inte kortare.

Se http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/karinpettersson/article17530426.ab

 

Alla människors lka värde.

Detta måste vara grunden i en demokrati.

Alla försök att börja sortera människor måste fördömas.

Det vad vi kristdemokrater står för.

Annonser

Engelska skolan, nu även i Halmstad

Elevkonst från Engelska skolan

Nu kommer Engelska skolan till Halmstad.

I Örjanskolans lokaler.

Ärendet avgörs i kommunfullmäktige.

I Kommunstyrelsen fick hyresavtalet en rösts majoritet för ett ja.

Jag röstade för det, det förstår man om man läser skolans presentation

Äntligen händer det något med Orjanskolan.

Den nya idrottshallen är redan klar och ligger på samma tomt.

Här finns mer information om skolan:

http://engelska.se/en/who-we-are

och föräldrarnas webbsida:

Official website for the Parents and Teachers Association of Internationella Engelska Skolan in Karlstad:

http://ptakarlstad.wordpress.com/arbetsgrupper/social-matters/

Social matters

Våra ungdomar lever i ett hårt socialt klimat. Vi vuxna fyller en oerhört viktig funktion i att kunna stödja, hjälpa och vägleda. Social Matters-gruppen jobbar med så vitt skilda ämnen som: droger, nätmobbning/mobbning, kulturkrockar, missförstånd, sex & sånt, vänskap samt psykiskt välbefinnande hos unga.

Inför läsåret 2010/2011 har gruppen valt att fokusera på följande två områden: droger och mobbning

Jag tycker att det vore mycket glädjande att Halmstad får en liknande utveckling.

Ambitionen är att Engelska skolan ska kunna starta sin verksamhet redan i augusti nästa år – rapporterar Hallands Posten.

En reflektion – nu får invandrarbarn tillgång till en skola där de möter sina svenska kompisar på lika konkurrensvillkor – avseende språket.

Och större möjligheter på den globala arbetsmarknaden.

Brottsstatistik och Andersberg

Hem och hyra, Hyresgästföreningens medlemstidning presenterar en  sammanställning på de gator eller orter i Halland som drabbats mest av bilinbrott under förra året”.

Hallandsposten kommenterar på i sin ledare:

Bostadsområdet Andersberg pekas ännu en gång ut som en otrygg plats att leva på. Denna gång som den plats i länet där det är mest riskfyllt att parkera bilen, vilket knappast är mer än en hastig generalisering. En efterföljande artikel i Lokaltidningen har därefter försökt att belysa frågan från perspektivet att Andersberg är ett segregerat område där det råder utanförskap. Även i denna artikel citeras polisen.

Problemen med bostadssegregation finns i Halmstad och riskerar tyvärr att förvärras ytterligare om inte statistik och spekulationer hanteras med respekt och kunskap. Med så lite som 2,5 procent av bilinbrotten i sitt område bör de drygt 4000 boende på Andersberg rimligtvis inte känna större oro än andra invånare i Halmstad.

http://hallandsposten.se/asikter/ledare/1.1212561-fordomsfulla-tolkningar-av-polisens-brottsstatistik

Tack för det, Hallandsposten!

Ny migrationspolitik i KD:s anda

Kristdemokrater har motionerat flertal gånger i riksdagen för en förnyelse av migrationspolitik.

Frågan om vård och skolgång för dom som uppehåller sig utan tillstånd i Sverige, så kallade papperslösa, har i många år varit en tvistefråga mellan de borgerliga partierna.

Framförallt är det Moderaterna som stretat emot på grund av kostnaderna och att personerna befinner sig utan tillstånd i landet.

Men nu har regeringspartierna kommit överens med miljöpartiet om en nyordning som innebär att vissa grupper av papperslösa ska kunna få vård och att barnen ska ha rätt till skolgång.

Papperslösa ska också kunna starta företag.

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck.

Samtidigt ska den som vill komma till Sverige för att arbeta kunna göra det.

Arbetskraftsinvandring ger enskilda möjligheter att förverkliga sin drömmar och förutsättningar att utveckla den svenska välfärden.

Regeringens och Miljöpartiets gemensamma mål är därför att säkerställa en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik. Asylrätten ska värnas.

Särskild hänsyn ska tas till barns bästa.

Inom ramen för den reglerade invandringen ska rörligheten över gränserna underlättas.

Migrationens utvecklingseffekter ska tillvaratas bättre och det internationella och europeiska samarbetet ska fördjupas.

 

”Vi är mycket glada över det här, säger socialminister Göran Hägglund(KD). Det blir bra framför allt för svensk sjukvårdspersonal som nu får ett regelverk att rätta sig efter.Enligt alliansregeringen kan detta komma att kosta flera hundra miljoner kronor, något som regeringe avser att avsätta pengar för i kommande budgetar. Förslaget beräknas träda i kraft 2013”.

SVT Rapport: http://svt.se/2.22620/1.2345065/papperslosa_kan_fa_vard_och_utbildning

Det som skrämmer mer än tio lasermän

”För civilisationens fernissa är tunn och när den skrapats bort finns nästan inga gränser längre för vad människor kan säga och göra. Först planteras föreställningar, därefter skavs de in tillräckligt länge i den offentliga diskussionen och ristar in skåror i folkdjupet. I denna gradvisa tillvänjningsprocess tappar människan måttstocken för den moraliska värdeglidningen. Då förlorar även vanligtvis frisinniga människor proportionerna, den smygande konfrontationspolitiken motiveras som fri debatt i demokratins namn och förkläs till engagemang”.

Mustafa Can i SvD

Se: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/det-som-skrammer-mer-an-tio-laserman_5592433.svd

Kommentarer överflödiga.

Nelly Sachs, en flykting

Nelly Sachs född den 10 december 1891 i Berlin kom den 16 maj 1940 som flykting med min mor till Sverige. Sedan 1940 bosatt i Stockholm, verksam som författare och översättare”. -Nelly Sachs

Kunskap om Nelly Sachs öde kan vara ett bra sätt att skapa förståelse för och kännedom om många människors situation i Sverige idag. Detta är särskilt viktigt i en tid då utanförskap och främlingsfientlighet ökar allt mer. Här kan kulturen hjälpa till.

Se: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/sagan-om-sachs_5478421.svd

Född i en välbärgad familj i Berlin, på flykt från nazister, kom Nelly Sachs till Stockholm år 1040.

Selma Lagerlöf hjälpte till.

Första åren arbetade Nelly Sachs som tvätterska i Stockhom för att senare försörja sig genom att göra översättningar av svensk poesi till tyska.

Under tiden ändrades hennes skrivstil från det romantiska dagdrömmar till en topografi i moll.

1966, samma dag som hennes sjuttiofemte födelsedag, fick Nelly Sachs Nobelpriset i litteratur.

Hon gav bort pengar, hälften till behövande, hälften till den vän som hade arrangerat för att få henne ut ur Tyskland 1940.

Nelly, ett flyktingsöde att minnas.

Giftemål mot den egna viljan

”Det behövs mer och bättre information om giftermål mot den egna viljan till unga, föräldrar och till dem som arbetar med unga. Det konstaterar Ungdomsstyrelsen i rapporten Rätt att välja, som idag överlämnas till regeringen.

Ungdomsstyrelsen föreslår därför att en webb skapas med information om lagstiftning, rättigheter och om vart unga kan vända sig i en akut situation. Till detta bör chatt, sms och telefonservice kopplas. På webben kan också polisens, socialtjänstens och skolans ansvar tydliggöras. Informationen till unga måste vara enkel att nå och inte utsätta de unga för en riskabel situation.

– Det kan tyckas enkelt med en nationell webb för dem som riskerar att bli bortgifta mot sin vilja men tyvärr saknas detta idag. Många unga saknar generellt kunskap om sina rättigheter och vet inte vart de ska vända sig när svåra situationer uppstår, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

Ungdomsstyrelsen har tidigare visat att fem procent av ungdomarna i åldern 16-25 år, 70 000 unga, upplever att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. Många unga tror att de skulle bestraffas av föräldrarna om de vore homo- eller bisexuella. Fler tjejer än killar är begränsade i sitt val av partner. – rapport från ungdomsstyrelse.

Se: http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,8425,00.html

Bra initiativ av ungdomsstyrelse.