Obamas krig

Nu är vi där igen. -den amerikanska bomba för fred doktrinen kommer nu ut ur malpåsen – med många oskyldiga som offer.

För en gångs skull tycks höger och väns ter i svensk politik vara överens: de FN-sanktionerade insatserna mot Muammar Khaddafi är rättfärdiga. När en diktator är i färd med att massakrera sin egen befolkning har världssamfundet en skyldighet att ingripa.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/svensk-fripassagerare

”Congressman Roscoe Bartlett, a Republican on the House armed services committee, was among members who argued that military action in Libya was unconstitutional. He told the Hill magazine: ”TheUnited States does not have a King’s army. President Obama’s unilateral choice to use US military force in Libya is an affront to our constitution.”

The Libyan conflict appears to have crept up almost unawares on many members of Congress and the US public.

http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/22/libyan-conflict-unconstitutional-obama-warned

Hur man än vänder sig har man ändan bak!

Annonser

Obamacare i hamn

Vi fick beskedet att Obamas sjukvårdsreform gick i genom i representanthuset.

Detaljerna om vad som faktiskt ingår i lagstiftningen är ofullständiga och vaga.

Den offentliga presentationen av lagförslaget är  tycks vara utformad för att dölja mycket mer än vad den avslöjar.

Jag uppfattar det som att huvuddragen i lagförslaget omfattar nedskärningar med hundratals miljarder dollar i Medicare.

Och kravet att enskilda och familjer teckna försäkring eller betala böter, vilket ger ett nytt inflöde av kunder till privata försäkringsbolag.

Och att företagen är inte skyldiga att hålla sina anställda med försäkringar.

Trots dessa oklarheter hoppas jag att oförsäkrade och fattiga i USA kan nu få den vård de behöver.

Jag vill gärna tro att Obamas:s lagförslag är ett steg i rätt riktning.

Även om förslaget tycks lämna försäkringsbolagen med för mycket makt.

Det föreligger risk att lagen kommer att skapa sjukförsäkringar som inte är finansierade.

Och att politiken kommer att skrivas på ett tillkrånglat och vilseledande sätt.

Att de kommer att bli mycket svårt för icke-experter att förstå.

Att människor kunde straffas för att inte acceptera en politik som är exploaterande och orättvis.

Jag hoppas ändå att reformen ger medborgarna i USA en trygghet som vi tar för givet Sverige.