Konst i Halmstad, några länkar

Konst och museer

Halmstad är en levande konststad. Här finner du ett stort utbud med allt från lokal till internationell konst. Staden är rikt utsmyckad med offentlig konst som du kan uppleva på egen hand. Se t.ex. månadens konstverk i Rådhusets entré. Dessutom satsar kommunen mycket på utställningar och pedagogik. Mjellby Konstmuseum – Halmstadgruppens museumlänk till annan webbplats och Halmstads Konsthall utgör tillsammans en bas för kommunens konstverksamhet. I Halmstad finns även Hallands Konstmuseumlänk till annan webbplats.

Strategi:

 Förankra konsten i det lokala samhället

 Etablera Halmstad som en del i regionens konstverksamhet

 Stärka det lokala konstlivet

 Profilera de tre konstscenerna i Halmstad

 Få kommunens verksamheter att samverka för att nå målet

 Utveckla Halmstads medverkan i nationella och internationella nätverk inom

konstområdet

Här är några länkar:

KONSTSTRATEGI FÖR HALMSTADS KOMMUN, Beslut i Kulturnämnden 2010-10-27, § 91 

http://www.halmstad.se/download/18.51348072134655d5221800016487/1367926525563/Konststrategi+Halmstads+kommun.pdf

konstihalmstad.wordpress.com

http://www.halmstad.se/upplevagora/konstochmuseer.240.html

mjellbykonstmusium.se

Instagram:

Halmstad konsthall finns på instagram.com tagga egna bilden från Halmstads konsthall och tagga med  #Halmstadkonsthall och offentlig konst med #Konstihalmstad

Annonser

Näringslivet och kultur

Det är inte bara i USA som privat sponsring finansierar konserthus, idrottsarenor eller andra former av anläggningar. Det finns en rad färska exempel på byggnader som framgångsrikt har kommit till stånd tack vare ett samarbete mellan kommunen och näringslivet. Arenor som Swedbank Stadion i Malmö eller Löfbergs Lila Arena i Karlstad skulle knappast kommit till stånd utan ett sådant samarbete. I Solna har näringslivet bidragit till byggandet av Swedbank Arena.

Köpenhamn, Oslo och Helsingfors har under de senaste åren byggt nya Operahus. Kristdemokraterna ställer sig positiva till att även Stockholm gör detta. Det nuvarande operahuset håller inte modern standard och har enorma investeringsbehov. Enligt beräkningar behöver långsiktiga renoveringar för omkring en kvarts miljard kronor genomföras. Därtill kommer akuta kostnader.- EWA SAMUELSSON (KD) i SvD

Se: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-naringslivet-finansiera-nytt-operahus_5891301.svd

Ovanstående resonemang gäller även för Halmstad.

Halmstads teater kommer nu att sjuda av kulturella aktiviteter efter renovering och nyinvigning.

Men jag anser att det behövs ytterligare en kulturbyggnad i Halmstads kommun, med arkitektur, akustik och logistik som är visionär och samtidigt speglar nutiden.

Det kan bli möjligt i partnerskap med näringslivet, så kallad OPP, ett offentligt/ privat partnerskap på kulturområdet.

Gärna i närheten av Halmstad Arena.

Kulturens finkänslighet

”Lena Adelsohn Liljeroth gav i veckan sken av att kulturjournalister ägnar sig för mycket åt analys och kritik och därmed skrämmer näringslivet från att investera i kulturprojekt, exempelvis ett nytt operahus i Stockholm. Sportjournalister skriver däremot så att företagare kan förstå och känna sig bekväma med att satsa sina pengar i idrotten.

Ja, i hennes värld finns det ett sådant samband, och dessutom högre politisk-ekonomiska intressen som kulturjournalister bör ta hänsyn till i sitt värv.

Det kunde ha blivit intressant om Adelsohn Liljeroth hade levererat en saklig kritik av kultursidornas innehåll, men istället ger hon intryck av att inte förstå det publicistiska uppdraget. Elakare tungor än jag skulle till och med kunna ta uttalandet som intäkt för att kulturministern tycker att kulturmaterial är för knepig läsning. Eller, det har Aftonbladetskulturskribenter förstås redan gjort.

Det är inte hennes första fadäs. Inför valet ville hon sluta använda begreppet kultur (”leder tankarna till symfoniorkestrar”) och hon har hävdat att det inte finns någon särskild svensk kultur”. – skriver JOHAN WENNSTRÖM, i SvD idag.

Se: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/borgerlig-kulturpolitik-skapas-inte-fran-fatoljen_5886161.svd

AJ,aj, aj..-nu har kulturministern trampat på kulturskribenternas ömma tån.

Som förklarar ministen som inkompetent.

Och inte oförsiktig mot makteliten.

Adelsohn Liljeroth har uppfattat saken rätt.

Anser jag.

Sveriges kultur och värdegrund

Sveriges kultur och värdegrund kartlagd

Preera har tillsammans med Volvo IT och Fortos Management Consulting genomfört en studie av Sveriges kultur och värdegrund.

Stort gap till svenskarnas önskesamhälle

Byråkrati och yttrandefrihet genomsyrar det samhälle vi lever i idag medan stabilitet och trygghet är det vi önskar mer av. Allt enligt undersökningen Sverigestudien 2010+ som för andra året i rad genomför en omfattande kartläggning av svenskarnas värderingar och deras syn på samhället.

Resultatet visar att det finns både framtidstro, frustration och önskan om förändring i samhället. Medan den oro som kunde ses tydligt förra året har tonats ner.

– Ska vi kunna skapa det samhälle som vi alla önskar måste vi börja med att ta tag i vårt eget ansvar: som individ, på arbetsplatsen, i samhället. Att göra svenskarnas värderingar synliga och tydliga är en bra utgångspunkt för att skapa förändring, säger Tor Eneroth, Kulturchef på Volvo IT och en av initiativtagarna till studien.
Studiens utgångspunkt är att människor som får möjlighet att bidra till sin egen och samhällets utveckling upplever en större tillfredsställelse, samt att företag, organisationer och länder med förmåga att skapa engagemang för gemensamma frågor når större framgång.
Tre bärande teman lyfts fram för att förflytta Sverige till ett mer värdebaserat samhälle: Individens värderingar, arbetsplatsens värderingar och samhällets värderingar.
Metoden för studien har utvecklats av Richard Barrett, Institutet Barrett Values Centre i USA. Metoden används för mätning av värderingar hos individer/ledare, i företag och organisationer samt i nationer.

 

Kultur och valfrihet

Kommunen stöder folkets val

Nu kan stockholmarna själva bestämma om ett kulturprojekt ska få stöd. Igår sjösatte Stockholms stad en helt ny sajt som ­låter medborgarna mikrofinansiera konstnärliga projekt. Det som många vill donera till, ska också kommunen stödja. – Johan Hellekant i SvD kultur idag.

Se: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/kommunen-stoder-folkets-val_5553487.svd

Och nämnda sajten finns här: http://www.crowdculture.se/projects/browse

Bra initiativ.

Kulturnämnden i Halmstads kommun bör bejaka idéen.

KD och kultur

Kristdemokrater har framställts i vänstermedia som ett parti som är i mot kultur i alla dess former.

”Kampen mot den så kallade kulturradikalismen/ kultureliten som Göran Hägglund initierade förra sommaren har spelat en central roll i partiets historia”.

– skrev Aftonbladet häromdan.

Inget kan var mer fel!

Kultureliten och verklighetens folk kompletterar varandra.

Det är budskapet som förs fram i Kristdemokraternas nya kulturpolitiska rapport.

– Vi ser ingen motsättning mellan amatörkultur och de professionella kulturinstitutionerna.

De kompletterar varandra, säger Mia Frisk, ordförande i den arbetsgrupp som presenterat Kristdemokraternas kulturpolitik.

Se: http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=29697

Läs även:

”Kultur är livsviktigt för samhället”

– Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Det är att växa som empatisk och inkännande människa. Med andra ord är kultur en livsviktig del av ett sammanhållet samhälle.

Det säger Mia Frisk, landstingspolitiker och ordförande i Kristdemokraternas kulturpolitiska arbetsgrupp, och Dan Kihlström, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson. I dag, måndag, presenterar Kristdemokraterna ett kulturpolitiskt handlingsprogram. Programmet har utarbetats av kristdemokratiska kulturpolitiker på lokal, regional och nationell nivå.

– Kulturpolitiken måste stödja och uppmuntra såväl till ett professionellt kulturellt yrkesengagemang som till amatörkultur och ideella insatser. Vi vill göra dansbandskulturen, som samlar en stor del av befolkningen, mer lättillgänglig genom att sänka momsen från 25 procent till 6 procent. Det är både ologisk och orimligt att det är högre moms om man vill kunna dansa till Christer Sjögren, om man vill lyssna till honom på en vanlig konsert, säger Mia Frisk och Dan Kihlström, och fortsätter.

– I skolans vardag måste kulturen också få ha en naturlig plats. Därför vill vi kristdemokrater att satsningen ”Skapande skola” ska gälla alla barn och elever i förskola och grundskola. Tillgång till skolbibliotek ska dessutom vara en självklarhet.~ Vi vill öppna upp scenerna och tillgången till kultur för fler barn och ungdomar. Det ger fler kulturskapare.

– Företag ska dessutom kunna ta samhällsansvar genom att sponsra kulturverksamhet. Detta bör uppmuntras och därför vill vi införa avdragsrätt för kultursponsring, säger Mia Frisk och Dan Kihlström.

– Kulturen håller ihop gemenskaper genom att den ger sammanhang, förståelse och förmedlar värden. Den skapar förutsättningar för det goda samhälle som är tryggt i sig själv, avslutar Mia Frisk och Dan Kihlström.


Man kan både skratta och gråta

”Ska man skratta eller gråta?”, undrar den anonyme skribenten i Hallandsposten.

Det var en inlägg apropå min insändare om en teater och konserthallbygge i samarbete med näringslivet i Halmstad. Han tycker att det är ”Så oerhört dumt. Så oerhört högerinriktat”.

Som socialist och kommunist borde han känna till att det kryllar av teatrar i Moskva och biljettpriser är låga.

Signaturen Socialist och kommunist bör tala om för sina meningsfränder i Moskva att det är oerhört dumt och så oerhört högerinriktat att ha så många teatrar.

Det finns många exempel på Opera och teaterbyggen mindre städer.

Den Jyske Operas Musikhuset i Århus invigdes 2007 med en finansiering genom uthyrning av några lokaler i byggnaden.

Deras verksamhet inkluderar föreställningar och workshops för barn varje år.

Teater och Opera är intensiva, mättade sinnesupplevelser där emotionella registret sätts i spel som kombinerar sång, musik, text, scenografi och skådespeleri med känslor som hopp, kärlek, sorg, hat och svartsjuka.

På teatrar kan man både skratta och gråta, här i Halmstad, såsom i Moskva.