Konst i Halmstad, några länkar

Konst och museer

Halmstad är en levande konststad. Här finner du ett stort utbud med allt från lokal till internationell konst. Staden är rikt utsmyckad med offentlig konst som du kan uppleva på egen hand. Se t.ex. månadens konstverk i Rådhusets entré. Dessutom satsar kommunen mycket på utställningar och pedagogik. Mjellby Konstmuseum – Halmstadgruppens museumlänk till annan webbplats och Halmstads Konsthall utgör tillsammans en bas för kommunens konstverksamhet. I Halmstad finns även Hallands Konstmuseumlänk till annan webbplats.

Strategi:

 Förankra konsten i det lokala samhället

 Etablera Halmstad som en del i regionens konstverksamhet

 Stärka det lokala konstlivet

 Profilera de tre konstscenerna i Halmstad

 Få kommunens verksamheter att samverka för att nå målet

 Utveckla Halmstads medverkan i nationella och internationella nätverk inom

konstområdet

Här är några länkar:

KONSTSTRATEGI FÖR HALMSTADS KOMMUN, Beslut i Kulturnämnden 2010-10-27, § 91 

http://www.halmstad.se/download/18.51348072134655d5221800016487/1367926525563/Konststrategi+Halmstads+kommun.pdf

konstihalmstad.wordpress.com

http://www.halmstad.se/upplevagora/konstochmuseer.240.html

mjellbykonstmusium.se

Instagram:

Halmstad konsthall finns på instagram.com tagga egna bilden från Halmstads konsthall och tagga med  #Halmstadkonsthall och offentlig konst med #Konstihalmstad

Annonser