Vi får inte vända bort blicken

”Behoven är enorma

Nina Paulsen är katastrofrådgivare vid Röda Korset. Hon är nyss hemkommen efter drygt en veckas resa i det översvämningsdrabbade Pakistan

Har du varit med om en liknande katastrof?

–Nej, definitivt inte när det gäller översvämningar. Jordbävningen i Pakistan 2005 krävde 73000 dödsoffer på relativt kort tid. Men här kommer dödstalen att börja stiga nu, en månad efter att översvämningarna började. Jag har inte sett något värre.

Hur många har drabbats?

–Det talas om 15 till 20 miljoner, men ingen vet ännu hela omfattningen av katastrofen. Dessutom finns i söder fortfarande risken för nya flodvågor. När vi flög in var det som ett stort hav, mil efter mil där vi såg trädkronor, halva hus och enstaka människor. Det sades att vattnet kanske inte försvinner förrän om ett år – och då är det dags för nästa monsunregn…

Vad är de största behoven?

–Det handlar fortfarande om basal hjälp, speciellt som hjälpen fortfarande inte har nått fram till ett stort antal människor. Det handlar om rent vatten och sanitet, mat, myggnät för att hindra malariamyggorna, enkla tält till de över en miljon som blivit hemlösa…. Behoven är enorma”. -SvD idag

Se: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/behoven-enorma_5211193.svd

FN-organen (WFP, Unicef, WHO) är på plats för att lindra lidande.

Med åtgärder som att ordna kost, logi, vatten och avlopp.

WHO teamet i Sukkur inrättar diarré behandlingscentrum i drabbade områden.

Vad kan vi göra?

Vi kan ge donationer till trovärdiga humanitära organisationer.

Röda Korset i Sverige har fått sin gloria på sned men vi få inte underskatt det arbete som organisation gör i Pakistan.

Vi kan hjälpa till genom att stödja experter som är insatta i lokala förutsättningar.

Vi får inte vända bort blicken.

Annonser