Pensioner och ”Kanariefågeln”

Förr i tiden använde man kanariefåglar i gruvor. Anledningen var att gruvarbetarna via dessa känsliga små djur skulle få upptäcka om det fanns giftiga gaser (som koloxid) i schakten. Enligt BBC fanns kanariefåglar i brittiska gruvor ända fram till 1986. Djuren ersattes då med teknologi.

Förändringarna sker gradvis, det ser man redan på många håll. Den åldrande befolkning i utvecklade länder spelar in. Framtiden kommer att kräva omfattande förändringar i ekonomin, vilket kan vara svårt för samhällena att anpassa sig till.

Den nya Kanariefågeln heter PENSIONER.

https://doc-research.org/en/chile-pensions/

 

 

Annonser