Politiken, HR och personlig information

Information har blivit hårdvaluta i den digitala världen, och genom vår användning lämnar vi spår som samlas in, läggs ihop och eventuellt används i sammanhang som vi inte ens känner till. med möjligheter att söka, kopiera, lagra, lägga ihop och distribuera innehåll på nätet blir frågor kring informationsinsamling, personlig integritet och säkerhetsinställningar allt mer aktuella. Lanseringen av fler och fler sociala nätverk bidrar till diskussionen om vad som är vettigt och lämpligt att lägga upp om sig själv och om andra. -Annika Bergström

http://som.gu.se/digitalAssets/1487/1487703_083-096-annika-bergstr–m—personlig-integritet.pdf

Silicon Valley makes billions of dollars peddling personal information, supported by an ecosystem of bit players. One of them, an upstart called HiQ, is going up against LinkedIn in a battle for your lucrative professional identity.

https://www.bloomberg.com/news/features/2017-11-15/the-brutal-fight-to-mine-your-data-and-sell-it-to-your-boss

Annonser