Pensioner – pensionärer – politik

Pesioner är ett utslag av socialism:

Germany became the first nation in the world to adopt an old-age social insurance program in 1889, designed by Germany’s Chancellor, Otto von Bismarck. The idea was first put forward, at Bismarck’s behest, in 1881 by Germany’s Emperor, William the First, in a ground-breaking letter to the German Parliament. William wrote: ”. . .those who are disabled from work by age and invalidity have a well-grounded claim to care from the state.”

https://www.ssa.gov/history/ottob.html

Pensionsreform i Sverige:

Genom 1990-talets stora pensionsreform fick Sverige ett pensionssystem som skulle hålla ihop oavsett tillväxttakt, och som byggde mer på individernas inkomster.

Sverige har övelag ett bra pensionssystem men med den lilla defekten att det ger för små pensioner. ”Över 10 procent av Sveriges pensionärer lever under EU:s gräns för låg ekonomisk standard. Pensionsmyndigheten räknar med att det kommer öka ännu mer om inte riksdag och regering ändrar på regler.

Det var uppenbrligen ett misstag att detta inte räknades fram i samband med systemets införande.

Behovet av en ny politisk vision är för att lösa detta  stora samhällsproblem är uppenbar. Vi kristdemokrater vill ändra på dessa missförhållanden. Vi föreslår att taket för pensionärernas bostadstillägg höjs kraftigt. Tillsammans med höjd nivå för tillägget och slopad pensionärsskatt skulle det ge en välbehövlig ekonomisk förbättring för våra äldre.

Annonser