Trump, Årtmark och Aurelius – en tanke

Vi bygger alltför ofta bara på anekdoter när vi tolkar världen. Vad roar oss mest, den hand som knyter en slips eller den hand som räcker fram en hamburgare? Darwin skulle säga att det är intressant att se vilka anekdoter som slår igenom och ständigt blir reproducerade. Han skulle undra om vi observerat att en nordkoreansk tidning kallade Trump för ”en vis man” (DPRK Today, maj 2016). Det betyget sattes på ett tidigt stadium, en incident eller anekdot som inte väckt särskilt intresse.

Både läkare och andra kan möjligen temporärt lugna sig och – med utgångspunkt från frågan om världsfreden – samla även på anekdoter som bildar ett delvis hoppingivande mönster. Den 14 februari hade New York Times, NYT, följande rubrik: ”Trumps dämpade ton om Nordkorea inger hopp om kärnvapenförhandlingar”. Skribenterna påpekade att USA i 16 år vägrat förhandla direkt med Nordkorea, men nu verkar det möjligt att det blir ”a break from the longstanding stalemate”.

http://www.di.se/opinion/ake-ortmark-se-forbi-trumps-sexism/

Annonser