Det saknas en ungdomsgård i Halmstads centrum för våra ungdomar som går i årskurser 6-8.

Vi har NollTreFem i gamla stadsbibliotekslokaler, som numera riktar sig till åldrar 12-25 år.

Med en sådan bredd på åldersgrupp som sin måltavla inte undra på att det inte lockar det yngre, vad hjälper då att man lägger in ett par aktiviteter på schema.

De dessa 12-15 åringar saknar är en en centralt belägen fritidsgård, inte en anläggning som är för alla mellan 12 och 25 år.

De saknar ett ställe att gå till efter skolan där de kan träffa och umgås med sina jämngamla kompisar, där de kan skapa nya bekantskap, där det kan träffa andra ungdomar som tar bussen in från förorter.

Ett alternativ till hamburgerbarer, och andra tillflyktsställen.

De ungas kropp och hjärnan förändras mycket i den åldern.

Forskarna börjar nu förstå hur hormoner påverkar deras beteende under uppväxttiden.

De senare tidens händelser i city vittnar om en brist i samhället.

Våra mycket kunniga fritidsledare i Halmstad kan leda aktiviteter, ge handledning och vara förebilder.

De kan på så vis erbjuda en stimulerande, utvecklande vistelsemiljö centralt i Halmstad.

Den positiva bieffekten av en centralt belägen ungdomsgård blir att Stadsbiblioteket slipper att hyra in ordningsvakter.

Ungdomar är vår framtid, av alla våra politiska mål och strävanden är barns och ungas uppväxtvillkor viktigast!

Vi kristdemokrater vill att Halmstads kommun öppnar en fritidsgård i centrum särskild anpassad for denna åldersgrupp.

Henrik Östlund, KD

Ramesh Chibba, KD


Förebygg den nya trenden:

http://www.expressen.se/gt/droger-och-valdsbrott–ny-vardag-i-nordstan/

 

Annonser