Över 3.000 jobb försvinner från Ericsson

Varumärken som Ramlösa, Wasabröd, Saab, Volvo personvagnar, Astra, Pharmacia, Pripps, Falcon, SAAB och Volvo är inte längre svenskägda, aktieägarna i Stora Enso och Sydkraft kallas numera till årsstämma i främmande länder. Och nu stänger Ericsson fabriker och flyttar delar av tillverkning till Estland och Kina.

Ett socialdemokratisk styre med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet leder till en ekonomi av den ryska modellen, med med ett växande offentlig sektor med en ökad takt av nedläggningar och utflyttningar av svenska storföretag.

Nu har turen kommit till Ericsson. Det blir ingen tillväxt genom att hela tiden låta tillverkningsindustrin att flytta till andra länder och hoppas att vi skall arbeta med tillverkning av mer och mer avancerade produkter.

Hjärnan och händer fungerar bäst tillsammans. Där det sker tillverkning där sker utveckling. Kunskap är tillgänglig globalt på helt annan sätt nu än förr. Och konkurrensen är hårdare.

Med rödgröna vid rodret ser vi nu ett Sverige som gå åt ett fel håll. Det tar lång tid att bygga upp företag som Ericsson men kan snabb bli uppköpta av penningstarka multinationella!

Vi kristdemokrater vill att regeringen ändrar lagar och förordningar och skattesystem så att företag kan vara kvar i Sverige.

“Det tar lång tid att bygga upp en fungerande verksamhet, men går snabbt att rasera”

Annonser