Arabländer behöver en Strindberg

Som jag ser det finns det bara en väg framåt, och det är en orädd och grundlig religionskritik som så småningom kan leda fram till ett öppet debattklimat. Utan ett sådant debattklimat, i en arabvärld fortsatt präglad av religiösa tabun, har jag svårt att se att demokratin kan slå rot. Det största hindret för en demokratisk utveckling är religiös fundamentalism. Al-Qaida, Islamiska staten (IS) och andra mindre terrorgruppen är bara de mest akuta symptomen på en mycket större sjuka. Det kommer att krävas offer, blod kommer att flyta, men väst kan inte göra det här åt araberna.

Det är när arabiska intellektuella, inte en utan många, och inte i exil i väst utan i Damaskus, Kairo och Tripoli, gör som Strindberg och tar kål på myterna om ”den ärofulla historien” som sprickorna kan börja uppstå i muren. När man börjar ta ner profeterna, kaliferna och de skriftlärde på jorden i dramer, filmer, romaner och dikter. Varför? För att den samtida religiösa makten stödjer sig på det förflutnas auktoriteter. När man avslöjar dessa auktoriteter, när man förlöjligar dem, försvinner vördnaden och man kan göra deras tillkortakommanden och förtjänster till föremål för en öppen diskussion.

https://samtiden.nu/25662/arabvarlden-behover-sin-strindberg-som-klar-av-religionen/

Adonis is a perennial contender for the Nobel Prize in Literature.

Adonis has been described as the greatest living poet of the Arab world.

Annonser