Ordning och reda

Elever som lyssnar på lärare är inte farligt. Gäller även motsatsen?

Varje samhälle är en avvägning mellan frihet och ordning. Beskärs friheten för mycket får vi diktatur och brist på toalettpapper. Beskärs ordningen för mycket får vi kaos, khat och Toyota-pickuper med kulsprutor på flaken.

Tricket är att hitta en behaglig kombination av frihet och ordning. Kruxet är att det inte finns en färdig sådan. Friheten och ordningen är i ständig förhandling.
Just nu upplever många världen som rätt oordnad. Kapitalet flyter fritt och stater kollapsar. Människor flyr över gränser. Den kollektiva makten har förflyktigats. Själva klimatet sägs vara ett hot. Så folk famlar efter lite fastare strukturer där de kan. Lite ordning, helt enkelt.
Det finns inget som måste vara hotfullt i det. Snarare tvärtom. Det är om man inte försöker finna balans som det blir farligt. Extremlägena föder nämligen varandra. Ur kaos växer förtryck, som överkompenserande motreaktion. Och tvärtom.
Det här är ganska enkelt. Ändå behöver det tydligen sägas. För fascism är en tråkig sak. Men det bästa sättet att göda den är att misstänkliggöra varje liten naturig önskan om ordning, hierarki och tradition.

http://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/elever-som-lyssnar-pa-larare-ar-inte-farligt/

 

Annonser