Sverige behöver elkraft även i framtiden

FN slog fast att Sverige är fattigt om 30 år. Jag tror dem! Politikerna har satt på sig skygglappar för att slippa se vad som sker i omvärlden. Ett avgörande problem är bristen på en ansvarsfull långsiktig energipolitik. För att framtida generationer ska ha en möjlighet att fatta bra beslut både när det gäller klimat och välfärd krävs flexibilitet. Att de själva har möjlighet att bestämma över sin energiproduktion.

http://www.second-opinion.se/energi/view/2972#.VwGdq0b6Dra.facebook

 

Annonser