Svensk ekonomisktillväxt med frågetecken

Dopad, som i grekland innan bubblan sprack?

… det går ju bra för Sverige. BNP växer mer än i andra länder. Jovisst, men det är i huvudsak en tillväxt som under snart ett decennium baserats på hushållens konsumtion. Detta är i sin tur en följd av att ekonomin dopats med skattesänkningar. Under senare tid har effekten förstärkts av Riksbankens åtgärder för att göra kronans värde mer attraktivt för utländska köpare, en politik som liknar 1970- och 80-talens devalveringsekonomi och som i hög grad urholkade näringslivets produktivitet.
Man kan säga att Sverige har levt på kyrksilvret. Frågan är vad som händer när det tar slut.
– See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2997938-jan-edling-jobben-som-forsvann#sthash.0V0Xor3W.dpuf

Annonser