Näringslivets röster har tystnat

…dagens lista över2015  års opinionsbildare slås jag framför allt av att dagens ledare inom näringslivet numer lyser med sin frånvaro. Den som borde stå bland de tio främsta är Ingenjörsvetenskapsakademins, Ericssons och AstraZenecas ordförande Leif Johansson, men han kvalar knappt in med en föga hedrande 89:de plats. Jacob Wallenberg som förra året var med på listan har fallit ur och räknas inte som betydande längre. Utöver Johansson så återfinner man entreprenören Sven Hagströmmer på en hedrande 68 plats, i övrigt finns ingen aktiv från dagens näringsliv med. – Lars Bern

https://www.facebook.com/larsabern?ref=ts&fref=ts

 

Annonser