Lasse Granestrand: ”I Sveriges väntrum”

Syrienkriget pågår fortfarande, flera får lämna sina byar, sina hem. 

Den svenska flyktingpolitiken är ett uttryck för en i svenskt politiskt liv och förvaltningstradition starkt förankrad rationalism. Hanteringen ska vara rättssäker och korrekt, lika för alla och inte leda till särbehandling. Inga avsteg från principerna för att undvika prejudikat. Flyktingpolitiken är också ett politikområde, vilket liksom andra eftersträvar ett mått av förutsägbarhet. Asylströmmarna kan emellertid aldrig planeras fram. Den svenska hållningen tenderar därför att vara generös när strömmen av asylsökande är jämn och möjlig att ”hantera”. Men mer rest­riktiv när antalet sökande rakar i höjden. Då blir det ”kris i flyktingmottagandet” och politikerna svarar med att strypa inflödet. För att som det heter inte väcka den främlingsfientliga opinionen.

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/lasse-granestrand-i-sveriges-vantrum/

 

Annonser