Samordning krävs på flyktingsförläggningar

Arenahotellet i Halmstad är ingen hotell längre, utan en flyktingsanläggning med en matsal för alla måltider dagligen. Flera hundra flyktingar från olika länder med olika etnisk bakgrund och religion skall bo här under en längre tid.

Ansvaret för flyktingsanläggning vilar på invandrarverket.

Socialförvaltningen och Halmstad kommun får ordna det praktiska – skolan, hälsan, fritiden. En större del av dessa flyktingar kommer att med tiden få svensk medborgarskap.

Hur skall man göra att det fungerar? Här är några råd från forskare:

Migration och tillhörighet : inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien
av Gunnar Alsmark, Håkan Arvidsson, Grete Brochman, Marie Carlsson, Bengt Jacobsson, Kirsten Hvenegård-Lassen, Fredrik Hertzberg, Bolette Moldenhawer, Ann-Carita Evaldsson, Jette Kofoed, Jonas Otterbeck, Tina Kallehave, Pieter Bevelander, Christer Lundh, Per H Jensen, Trine Øland, Centrum för Danmarksstudier

Invandring börjar alltid med utvandring. Migranter lämnar inte utan vidare sina hemländer och blir ett med invandringsländerna. I stället äger deras liv rum i spänningsfältet mellan ut- och invandringsländerna, och därigenom utmanar de frågan om tillhörighet.

Forskarna i denna bok — etnologer, sociologer, pedagoger, socialantropologer, historiker, ekonomhistoriker och religionsvetare från Danmark, Norge och Sverige — presenterar en rad aktuella teoretiska och analytiska ingångar till studiet av migration. Som två centrala aspekter av migration utforskar artiklarna bland annat hur migranters ofta mångtydiga tillhörighet produceras och tar form, samt hur invandringsländerna hanterar den ökade samhälleliga komplexitet som hänger samman med migration. Författarna sätter med olika begrepp fokus på produktion av och villkor för inklusion och exklusion. Genom sina olika teoretiska infallsvinklar bryter bokens författare med den oft a dominerande uppmärksamheten på invandrarnas påstådda brister, och sätter i dess ställe en forskning som undersöker relationerna mellan migration och tillhörighet som komplexa processer. Samtidigt prövas forskningens möjligheter att omspänna just dessa komplexiteter.

 

Annonser