Spetsutbildning i Halmstad

I antikens Grekland var gymnasium en offentlig anläggning för ungdomens fysiska och andliga fostran. Dessa ungdomar avsågs vara framtida beskyddare och försvarare av samhället mot inkräktare från närliggande krigiska grupper.
Nu är läget helt annat – den globala konkurrensen är knivskarp. Därför är spetskunskaper hos våra ungdomar avgörande för Sveriges framtid. Det är många framgångsrika teknikföretag i Halmstad som behöver medarbetare med spetskunskap för vidare utveckling av sina avancerade teknologiska processer. produkter och tjänster.

Enligt skolverket:
”Gymnasial spetsutbildning inom försöksverksamheten ska ge elever möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora. Spetsutbildningarna inom försöksverksamheten är riksrekryterande.”

Idag finns det c:a 20 teoretiska spetsutbildningar inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap och humaniora.
För att starta en spets utbildning krävs att det finns skickliga lärare, hög kvalitet på undervisning och utvecklat samarbete med högskola eller universitet. Halmstad har alla dessa förutsättningar. Jag anser att alla goda krafter i Halmstad kommun skall verka för att våra ungdomar får denna möjlighet. Jag ser gärna att det startas spetsutbildningar i tekniska ämnen i Halmstad, att skapa en eller flera legender som Zlatan Ibrahimović inom andra ämnen än fotboll, exempelvis matematik.

Annonser