Parallella samhälle

I fjolårets valrörelse hävdade vänstern med emfas att ”Sverige håller på att gå sönder”. Det ligger något i det, men inte av de anledningar som avsågs, utan för att politikerna accepterar framväxten av parallella samhällen med skilda måttstockar. Samhällen som de aldrig själva bosatt sig i, skolor som de aldrig satt sina egna barn i.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.2920680-teodorescu-hur-lange-ska-skolvandalismen-fa-fortga-

När kontinenterna krockade skapades bergskedjor i Alperna och Himalayas.  Det var en process som pågick under en längre tid än en människas livslängd. Sociala förändringar går snabbare. Franska revolutionen är ett exempel.  Det först efter ett par generationer en tillfällig stabilisering innan ny destabiliseringsfas tar sakteliga tar över.

En omskriven formel kan kanske beskriva händelseförloppet:

E= mc^2

Där E är förändringstakten,  m är multikulturella samhällsrtukturer och c är en konstant.

Enligt författaren Brian Greene ”Vi bor på en tredimensionell skiva som flyter omkring i ett högredimensionellt rum.”

Annonser