Om politikens målkonfliker, Adam Cwejman i GP

De flesta i Sverige inser nog att politik är en fråga om målkonflikter. Det görs exempelvis dagligen mycket svåra medicinsketiska avvägningar inom vården. Vissa mediciner är mycket dyra, resurserna är inte ändliga och etiska avvägningar görs.

Biståndets omfördelning från utrikes bistånd till flyktingmottagning (i skrivande stund tio miljarder) torde nog utgöra det hittills mest pedagogiska dagsaktuella exemplet på att detta även gäller migrationspolitiken.

Alla offentliga utgifter faller inom ramen för ett nollsummespel. Visst kan den samlade kakan som fördelas bli större, men det tar tid. Frågan är varför just tal om begränsningar, det vill säga volymer och kostnader för migrationen så länge undantogs från denna för politiken basala insikten?

Är svensk politik så märklig att det krävdes en historiskt ojämförbar kris för att ledande politiker och så många av oss opinionsbildare skulle drista sig att säga det självklara: ”Ja, även detta politikområde är underställt samma begränsningar och logik som andra politikområden”.

– See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2873819-cwejman-politikens-villkor#sthash.JnEdXYaF.dpuf

Det räcker inte längre att påstå att det är bra som det är, det får kosta vad det kostar, eller hävda att Sverige är bäst.

En ny världsordning kräver nytänkande.

Läsvärd ledare i GP idag

Annonser