Janne Rydberg, en eminent matematiker och vetenskapsman från Halmstad

Torget framför Halmstad Högskolans entré är en lämplig plats för en byst av Janne Rydberg från Halmstad, välkänd i forskarvärlden för Rydbergs konstant.

En torg som kommer att hedra Janne Rydberg för hans bidrag till forskning som både Albert Einstein och Neils Bohr hade användning för och inspirera forskare och studenter i Halmstad.

Annonser