Elever är nöjda med skolan

– Behöriga och engagerade lärare som sätter eleverna och deras behov i centrum är nog grunden till våra goda resultat. Inställningen i hela organisationen är att varenda elev ska lyckas. Delaktighet för eleverna och dialog mellan ledning och lärare är också hörnstenar i verksamheten. Och självklart tar vi fasta på forskningen, till exempel om rektors roll och att lärare ska planera och arbeta tillsammans, säger Christer Kratz, skolchef i Nybro,

– Den positiva bild som enkäten visar för fjärde året i rad syns för sällan i debatten om svensk skola. Bilden stärks av Lärarförbundets enkät som visar att nio av tio lärare trivs med eleverna och oftast möts med respekt från eleverna, säger Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och Landsting.

Om man skall uttrycka det cyniskt:

Höj betygen och alla blir nöjda: skolledare, elever, politiker och föräldrar.

Kanske betygsättning skall börja med Godkänt och gå uppåt.

Ingen klagar när betygen är för höga.

 

 

Annonser