Välstånd i en fattig värld –

Sverige är en ö av välstånd i en fattig värld. Om den världen ska bli en del av Sverige kommer välfärdsstaten som vi känner den i dag att mycket snabbt ­implodera, med ökade ­sociala spänningar och klyftor som följd.

Samtidigt skulle en nedmontering av den exkluderande välfärdsstaten, som ju bara är öppen för de som kvalificerat sig för systemet, i kombination med devalverade gränser innebära att fler människor skulle få a­ndra livschanser, ja rentav chans till liv.

Mot denna bakgrund är det skrämmande hur tyst det är från politiskt håll när de första inövade fraserna om alla människors lika v­ärde klingat av. Hur ska välfärdsekvationen lösas, vad krävs för att människor som flyr hit så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande, hur låga löner, och i våra ögon låg bostads­standard kan vi erbjuda? Ska skatterna höjas, bidragen sänkas, tältläger för ­nyanlända,

Se http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/aliceteodorescu/article19950861.ab

 

Bra tänkt av Alice Teodorescu.

Varje val kostar ­något som ­någon kommer att få betala för. Men vi har alltid ett val.”

Vågar vi välja?

Eller är det som vanlig i politiken- det är bra som det är, det få blir som det blir och det få kosta vad det kostar!

 

 

 

 

Annonser