Ökande kostnader påskyndar jobbflykt från Sverige

I en aktuell rapport från BCG förutspås ytterligare 75 000 tillverkningsjobb flytta utomlands fram till

år 2020 på grund av konkurrens från andra länder; det motsvarar 12 procent av dagens tillverkningsjobb.

Förlusterna berör främst de unga, vilket innebär att deras arbetsmarknadsutsikter kommer att försämras.

Minskningen av antalet arbetstillfällen gör det svårare för denna generation att skaffa sig de kompetenser som krävs för att kunna ta över efter dagens generation, som nu snabbt närmar sig pensionsåldern.

I Sverige kommer 17 procent av de anställda inom tillverkningsindustrin att gå i pension under det närmaste decenniet.

Minskningen av tillverkningsjobb riskerar dessutom att drabba andra arbetstillfällen, till exempel inom Forskning och utveckling, eftersom utveckling ofta sker i nära anslutning till produktion.

Se BCG, Revitalizing Nordic Manufacturing (2013).

 

Jag har skrivit om detta flera gånger sedan 2002 på chibba.wordpress.com och som insändare i Hallandsposten.

Sverige har för höga minimilöner, årliga 3% plussande på lönen oavsett konkurrensläget gör inte saken bättre.

Läs gärna följande sammanfattning av rapporten från Företagarna. http://www.smaforetagarna.eu/2013/10/08/boston-consulting-group-presenterade-rapporten-nationell-strategi-for-sverige/

 

Annonser