Hallandsposten – liberal med reservation

640px-Abortion_Law_Reform_Society_campaign_leaflet_Wellcome_L0022773

 

 Inte oväntat är det Kristdemokraterna som driver på frågan. Ett tag såg det ut som om både moderater och centerpartister röstade för förslaget. Och ännu värre att Folkpartiet valde att lägga ned sin röst, oförmöget att rösta nej och uppenbarligen i total glömska från valrörelsens ”Feminism utan socialism”. Nu har de tre borgerliga partierna ändrat sig och valt att ansluta sig till de rödgröna partierna om att avslå motionen i landstingsfullmäktige. Som tur är har KD-ledaren Göran Hägglund tagit avstånd från motionen och menar att lagen går före personalpolicyn. ”Det ska aldrig råda någon tvekan om att alla får den vård de är berättigade till” skrev han på Twitter.

– http://hallandsposten.se/asikter/mariannesmening/1.3574763-samvetsklausul-inget-for-varden

 

Kd står bakom gällande abortlagstiftning. Hälso- o sjukvårdslagen gäller – alla har rätt till den vård, också aborter, som lagen medger.

– https://twitter.com/goranhagglund/status/533003519625023489

           

             Kampanjen startades av Christine McCafferty, 

She was the author of the McCafferty Report,[3] which proposed to limit the freedom of medical professionals to decline to perform controversial medical practices, such as abortion, in order to insure access to medical treatment. The initiative was ultimately defeated when, on 7 October 2010, a narrow majority of Members adopted a number of amendments that turned it into its opposite: it now re-affirms the free exercise of conscientious objection, instead of restricting it.[4] 

och

As Radio Free Europe reported, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) adopted a resolution which protects European Union (EU) doctors from being coerced into performing abortions.

Unfortunately, Resolution 1763 did not begin with such noble intentions. In fact, former British Member of Parliament Christine McCafferty introduced the draft resolution with a title of “Women’s Access to Lawful Medical Care: The Problem of Unregulated Use of Conscientious Objection.”

Despite McCafferty’s anti-life intentions, 29 amendments were accepted on the way to passing an inherently different resolution. Instead of forcing doctors to perform abortions, the resolution held that “No person, hospital or institution shall be coerced, held liable or discriminated against in any manner because of a refusal to perform, accommodate, assist or submit to an abortion, the performance of a human miscarriage, or euthanasia or any act which could cause the death of a human foetus or embryo, for any reason.”

In the end, McCaffery’s anti-life resolution became one that protected the conscience of doctors and hospitals all over the EU!

 

Hallandspostens redaktör skriver i sin ledare med rubrik ”Samvetsklausul inget för vården”

– Därför är jag milt sagt upprörd över det som utspinner sig i grannlänet Kronobergs landsting. Där behandlas en motion om att införa något som kallas samvetsfrihet i vården. Det innebär att vårdpersonalen inte behöver utföra arbetsuppgifter som strider mot den egna övertygelsen.

Jag vill gärna bemöta detta och tydliggöra vår hållning i frågan.

Vi Kristdemokrater värnar aborträtten. Men vi är samtidigt medvetna om att inom sjukvården möter personalen ofta etiska dilemman där de i sin yrkesutövning förväntas utföra uppgifter som kan stå i strid mot deras egna etiska principer.

Vi anser att det är fullt möjligt att vi värnar rätten till vårdpersonalens integritet och samvete.

Landstingen har en skyldighet att erbjuda abort. En skyldighet som är fullt möjligt att upprätthålla utan att införa tvång.

Det är märkligt att få höra lovsång om tvångslagar från en liberal tidningsredaktion.

Samvetsfrihet är en rättighet som Sverige som land har en skyldighet att respektera. Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är alla människor födda fria och utrustade med förnuft och samvete.

I många andra länder finns en samvetsklausul för sjukvårdspersonal, exempelvis Norge, Danmark, Tyskland, Italien, Storbritannien, Lettland, Spanien, Irland, Tjeckien, Ungern, Nederländerna och Rumänien.

Redaktören själv åtnjuter samvetsfrihet vilket regleras i journalistavtalets paragraf 3.3: ”Medarbetare får inte åläggas att utföra uppdrag som är förödmjukande eller som står i strid med hans eller hennes övertygelse.”

Annonser