Romer nödtvång och Moder Teresa

Teresa

 

Ända fram till 1950-talet – alltså även under Förintelsen av romer i andra delar av Europa – hindrades förföljda romer från varje möjlighet att beträda svensk mark. Den lagen upphävdes till slut – men är vi ens i dag beredda att ge romerna samma bemötande som andra flyende?

De besökande migranterna har rätt att bli bemötta som människor. Vi vill därför rikta följande uppmaningar till Sveriges beslutsfattare:

• Upphör med brutala avhysningar.

• Erbjud alternativa boenden – enkla men acceptabla ”tak över huvudet”.

• Ge EU-migranterna samma rätt till akut sjukvård som de papperslösa.

• Uppmuntra polisen att ta hotbilden mot migranterna på större allvar.

En sådan human hållning skulle inte bara stå i linje med principer om mänskliga rättigheter. Den skulle dessutom ge oss större möjlighet att påverka EU och situationen i migranternas hemländer.

THOMAS HAMMARBERG

ordförande i kommissionen mot antiziganism

2014 års mottagare av Stieg Larsson-priset

SORAYA POST

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-har-ett-ansvar-for-romer-som-ar-har_4085943.svd

Europaparlamentariker (Fi)

 

Romer är föremål för en genomgripande trångsynthet utan motstycke i dagens Europa.

Tvångssteriliseringar, diskriminering, glåpord är vad zigenare stå ut med i större delen av Europa.

De som inte vill se tiggare utanför sina matbutiker kan erbjuda dessa arma medmänniskor ett jobb.

img-motherteresamemorialbook

Bilder från http://www.motherteresaandme.com/

.

 

 

Annonser