Romerska kringvandrande tiggare och Sverige – inget nytt

En EU-migrant kan i vissa fall få akut stöd av svensk socialtjänst. Men få individer söker hjälp och långvarigt stöd är enligt lag uteslutet. I stället rycker frivilligorganisationerna in och försöker stötta – så gott det går. Det handlar ofta om en varm dusch, lite mat och rena kläder. Behoven ökar och Jonas Nyberg på Västerås Stadsmission är bekymrad.

– Vi går på knäna och behöver mer resurser.

Vintern närmar sig och debatten växer, men många kommuner fortsätter att hålla hårt i plånboken. Vissa erbjuder EU-migranter en bussresa hem och några bidrar med pengar till härbärgen. Ett flertal kommuner gör dock ingenting. På flera håll vittnar organisationer och kyrkor nu om hur de försöker diskutera med kommunerna.

”En fråga om överlevnad”

I Linköping är det färdigpratat. Med stöd av kommunen erbjuder Stadsmissionen återigen tjugo sängplatser under kyliga nätter. Det tillfälliga härbärget öppnar i början av november, berättar Elin Sjögedahl, projektledare på Linköpings Stadsmission.

– När vintern kommer och det blir allt kallare så blir det en fråga om överlevnad.

Att stödja frivilligorganisationer är rätt – att fixa fram tak över huvudet är däremot inte kommuners sak, menar förra regeringens hemlöshetssamordnare, Michael Anefur (KD).

– Att det offentliga ska ta bostadsansvar för andra länders medborgare som är här på grund av EU:s fria rörlighet låter sig inte göras, säger han och fortsätter:

– Det skulle innebära att fler kommer hit.

Se http://www.svd.se/nyheter/inrikes/4045673.svd

Diskrimineringen av romer i Sverige är inget nytt – vi få går ända till 1500-talet för att se hur Sverige har har sett på deras kringvandrande liv.

Det är staten som till stor del svarat för omfattande etnisk diskriminering av dessa EU medborgare ända in i vår tid är stor.

Så mycket betyder  solidaritet, broderskap och jämlikhet!

Medmänsklighet blir till en innehållslös ord.

Ett ord som omtolkas till att mena något annat.

Det kan inte vara så kristdemokratiskt ideologi var menat att uttryckas.

Annonser