Stil, smal och ojämlikhet

Kejsaren hade mantel, Jimmy Åkesson gillar folkdrälk. Mahatma Gandhi klädde sig i ett skynke.
Stil ger uttryck för något outtalat.
Se
http://www.svd.se/kultur/stil-smak-och-klass-mon-dieu-vad-det-ar-ojamlikt_3971290.svd

Annonser