Invandring – kostnad och intäkter

Demokrati vilar på förutsättningen om en upplyst allmänhet. När fakta saknas kommer de folkvalda att basera sin politik på ideologi, inte på realiteter. Svenska forskare måste nu bevisa att de faktiskt önskar att dela sin kompetens och sina resultat med den svenska allmänheten – oavsett om resultaten är politisk bekväma eller inte. och Även Sverige har tillräckligt bra data för att räkna ut vad olika grupper av invandrare ekonomiskt bidrar med eller kostar. Skillnaden är att i Norge har sådana detaljerade beräkningar genomförts och redovisats för allmänheten. I Sverige har dessa data inte utnyttjats. Ingen forskare har någonsin räknat ut vad utomeuropeisk invandring kostar i ett längre tidsperspektiv, trots att det bör kunna genomföras. Ingen har räknat separat på flykting- och anhöriginvandring samt arbetskraftsinvandring. Det går, ändå har det inte gjorts. – skriver ELIN ØRJASÆTER, författare, skribent och förstelektor vid Markedshøyskolen Se http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/debatten-om-kostnad-for-invandring_3965596.svd?sidan=5

Statistik består av siffror som kan visas som tabeller, stapel- och/eller linjediagram. Vid jämförelse av statistisk data är det viktigt att vara uppmärksam på skillnaden mellan korrelation och kausalitet. Ibland kan korrelationer skapa ett intryck av kausalitet och mönster som inte finns. Många gånger kan en korrelation bero på andra faktorer.

Ett exempel:

Apples grundare Steve Jobs far Abdulfattah Jandali var en invandrare från Syrien som kom till USA som vuxen. Steve Jobs var med om att skapa ett bolag med värde som inte går att avläsa i invandringsstatistiken från den perioden då han växte upp.  Många invandrare som nu blir svenska medborgare kan tillgodoräkna sig invandringsintäkter långt senare i statistiken. Vi får vänta med att räkna plus och minus med invandringens kostnader och intäkter. Processen är mera komplex och betydligt längre än vi tror.

Annonser