Sju magra följer efter sju feta år

Låg ränta, expansive penningspolitik kommer att visa sig att vara ohållbar i längden:

“There is no means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion. The alternative is only whether the crisis should come sooner as the result of a voluntary abandonment of further credit expansion, or later as a final and total catastrophe of the currency system involved.”

– Ludwig von Mises       

– Under decennierna efter andra världskriget kunde man skönja en regelbundenhet i konjunkturcyklerna som uppgick till cirka fem år, säger Håkan Frisén, chefsanalytiker på SEB.
Sedan avregleringen av finansmarknaderna på 1980-talet tycks dock mönstret ha ändats och uppgångsfaserna har blivit längre. Ofta har uppgångarna bidragit till att bubbelliknande obalanser byggts upp, och när de blivit ohållbara har relativt djupa och snabba nedgångar följt.
– Just nu är det därför svårt att bedöma varaktigheten i återhämtningen med hänvisning till historisk regelbundenhet, säger Håkan Frisén SEB

Annonser