Största bostadsreformerna på åratal med Stefan Attefall (KD) vid rodret

image

Och Socialdemokrater säger nej!

Regeringen har lanserat en omfattande reformagenda inom bostadspolitiken. Förenklade regler och sänkta avgifter ska snabba på byggprocessen. Men S säger nej – samtidigt som deras egen bostadspolitiska verktygslåda är tom.

Regeringen har under vintern och våren presenterat den mest omfattande reformagendan på bostadspolitikens område som Sverige skådat på många år. Vi förenklar regelverken för att bygga ungdoms- och studentbostäder. Vi har omfattande lagförslag i riksdagen för att förenkla och korta vägen från idé till att spaden kommer i jorden. Effekten av detta blir att byggkostnaderna minskar och konkurrensen ökar.

Vi samordnar bullerreglerna. Vi har sänkt skatter, bland annat slopat fastighetsavgiften de första femton åren. Vi har satt mål för länsstyrelsernas handläggningstider av överklagandeärenden och gett dem 30 miljoner kronor extra per år för att korta tiderna, pengar som nu gett effekt och tiderna har kortats betydligt på många länsstyrelser, från norr till söder.

Jag har sedan jag tillträdde 2010 mött kommuner, hyresgäster, organisationer, fastighetsägare, byggherrar och byggföretag och ställt samma fråga till var och en: vad är det som gör att Sverige har byggt hälften av vad som gjorts i Norge, Danmark och Finland sedan 1990-talets början? Svaren har varit många och skiftande men haft en röd tråd: det tar för lång tid att gå från idé till byggstart. Och det driver kostnaderna eftersom byggföretagen ska ligga ute med sina investeringar i många år innan intäkterna kommer. Men också för att konkurrensen försämras. De små aktörerna har svårt att kunna konkurrera under sådana villkor.

De 112 skarpa förslag som lagts i riksdagen är resultatet av en omfattande översyn av regelverket och lagstiftningen. I stort sett varje område, varje hinder, har vi sett över.

Vi ser nu att bostadsbyggandet ökar kraftigt – förra året ökade byggandet av flerfamiljshus med hela 55 procent. Och nyligen kom nya siffror från SCB som visar att uppgången fortsätter med kraft. Med regeringens reformer och Sveriges stabila ekonomi kommer bostadsbyggandet att få ytterligare en skjuts uppåt under kommande år.

Under hela mandatperioden har Socialdemokraterna upprepat samma sak i åtskilliga debatter: Stefan Attefall bara utreder, det behövs konkreta åtgärder.

Men när nu regeringen kommer med konkreta åtgärder säger Socialdemokraterna nej till förslag som leder till förenkling av planprocessen. I stället vill man ha en utredning (!) för att se över hela plan- och bygglagen.

 

Oppositionen  skall ta ansvar och agera på ett statsmannasätt.

Den måste föra en konstruktiv och ansvarsfull motstånd genom att göra motförslag.

Det har S missat!

 

 

Annonser