En Integrations- och demokratinämnd behövs i Halmstad

Trots många projekt för integration i Halmstad kommun återstår en hel del att göra. Anledningen, tror jag, är att det saknas en samlad grepp med fokus på mätbara åtgärder. Ytterst är det en demokratifråga. Vi måste inse de som är invandrare idag är är morgondagens svenskar. De, deras barn och barnbarn har sin framtid här. En fungerande demokrati förutsätter att alla är med i samhällsbygge – en värdegrund som måste ständigt poängteras och vårdas. Det är viktigt att integration- och demokratifrågor  prioriteras högt i kommunens näringspolitik. 

Vi kristdemokrater vill bejaka mångfalden. Det gör vi utifrån vår människosyn och solidaritet med andra människor. Men också därför att vi tror att mångfaldens samhälle skapar dynamik och ekonomisk utveckling. Vi får fortsätta att jobba vidare med detta viktiga arbete och se till att den leder till förbättringar för människor som bor där.

Det är viktigt att demokrati och integrationsfrågor får en egen budget och resultatansvar för att kunna verka med full kraft.

Jag föreslår att en ny nämnd inrättas i Halmstad. Integrations- och demokratinämnd, som den nya nämnden kan heta, bör får ansvar för att samordna kommunens uppgifter inom områdena demokrati, jämställdhet, invandrar- och flyktingverksamhet samt övrig integration. Det finns välfungerande nämnder med liknande uppgifter i exempelvis Sollentuna och Värnamo kommun.

 

 

Ramesh Chibba, kristdemokrat,

Ledamot av kommunfullmäktige i Halmstad

Text till kommande motion till Kommunfullmäktige i Halmstad, under bearbetning

 

Annonser