Orättvisa skatter, orättvis pensionsystem

Anziani_(Old_People_of_Naples)

Pensionärsskatt kartlagd

Ett pensionärshushåll har i snitt betalat över 100 000 kronor mer i skatt än ett förvärvsarbetande hushåll på samma inkomstnivå under perioden 2007 till och med 2013. Det visar beräkningar som Skattebetalarna gjort.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/pensionarsskatt-kartlagd_3362864.svd

 

Orättvis, oförståeligt och oanständigt

Garantipensionerna måste höjas.

Det är orimligt att så många som 800 000 svenskar lämnas efter i den ekonomiska utveckling som nu kommer resten av befolkningen till del.

Många personer i hela pensionärskollektivet lever med små ekonomiska marginaler och med en avsevärt sämre utveckling än löntagarna i genomsnitt. Effekterna av Allians- regeringens jobbpolitik och totala ekonomiska politik innebär visserligen på sikt en genomsnittligt gynnsam utveckling av pensionerna. Dock släpar hela pensionärskollektivet efter i köpkraft (se ovan) i förhållande till löntagarna.

Skattepolitiken måste ses om.

Jobbskatteavdraget är väl motiverat i den totala politiken. Man kan emellertid ifrågasätta, om det är förenligt med pensionsöverenskommelsen från 2003 att pensioner beskattas hårdare än arbetsinkomster. Pensionen i allmänhet och avtalspensionen i synnerhet är att betrakta som uppskjuten lön. Ett antal länder i Europa tillämpar olika former av skatterabatter och inget annat land merbeskattar pensionärerna.

Nu får det äntligen också vara pensionärernas tur!

 

 

Annonser