Färre sjukdagar med bättre handhygien

En satsning på hygien på förskolor i Västra Götalandsregionen har lett till färre sjukdagar.

 

Projektet Hygiensjuksköterska i förskolan (Hyfs) går ut på att förbättra hygienrutinerna på förskolorna.

 

Och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen.

 

Därmed minskas även antibiotikaförbrukningen vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier.

 

På fem förskolor utbildades barnen lite extra och föräldrarna ombads att hjälpa till med handtvätt vid hämtning och lämning.

 

Med friskare barn och färre VAB dagar som följd.

 

Jag tycker att vi skall ta vara på kunskapen och arbetsmetoder som Hyfs projektet har vaskat fram.

 

Och uppdatera rutiner och uppföljning i alla dagis och förskolor i Halmstad.

 

För barnens bästa.
Se:
Annonser