Se människan

  • Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, föreslår i dag i en debattartikel i Dagens Nyheter att Sverige bör göra det förbjudet att ge pengar till tiggare.

  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2225297-bo-rothstein-borde-vara-forbjudet-ge-tiggare-pengar

 • I historien har människor vandrat från land till land, från kontinent till kontinent.
 • Över en miljoner svenskar emigrerade, de flesta till USA och en del till andra länder som Tyskland, Kanada, Ryssland och Australien.
 • Några kom tillbaka men de flesta blev kvar i sitt nya land.
 • Ett antal rumäner som har känt sig tvungna att lämna sitt hemland av ekonomiska skäl har nu kommit sig till oss.
 • De söker skydd bland oss som är lyckligt lottade.
 • Vi är inte vana att se tiggare och vänder kanske bort blicken.
 • Men vi har ett mänskligt och moraliskt ansvar – var och en av oss, som individ, som samhällsmedborgare och som politiker. Vi måste ta det ansvaret.
Annonser