Äntligen fritt fram för skolavslutningar i kyrkan

 Ålstens_folkskola_skolavslutning_juni_1953

 

Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft.

Den skapade förvirring och tveksamheter på många håll om skolavslutningar i kyrkorum.

Nu tydliggörs bestämmelserna – vi kristdemokrater har drivit på för elevers möjlighet att fira  skolavslutningar i kyrkan.

Nu föreslår regeringen en ändring i skollagen som tydliggör att det är tillåtet att vara i kyrkan.

Elever får delta på frivillig basis, ingen kommer att tvingas till att det.

Lagändringen kommer att möjliggöra skolavslutning i kyrkan som leds av en präst och som till exempel innehåller läsning av julevangeliet och psalmsång.

Det dröjer dock – ändringen av skollagen beräknas införas lagom till skolornas  julavslutningar 2014.