Supervalåret 2014

När infördes allmän rösträtt?

Det var först 1911 som alla svenska män fick rösträtt i Sverige. Då tillkom en halv miljon väljare.

Kvinnor har genom tiderna, oavsett förmögenhet, inte fått rösta. Inte förrän efter den ryska revolutionen, 1921, fick alla svenska kvinnor rösträtt.

Det dröjde ända fram till 1945 innan allmän rösträtt infördes i Sverige. Då fick även de kvinnor och män som levde på fattigvård (dåtidens socialbidrag) eller som befann sig i personligt konkurstillstånd rösta i allmänna val. Sverige var därmed sist bland de nordiska länderna med att införa allmän rösträtt.

Svenska invandrare som valt att behålla sitt ursprungliga medborgarskap fick rösträtt till kommunal och landstingsval 1976. Kravet var att de varit bosatta i Sverige mer än tre år.
Se:
http://politiskapartier.se/allman-rostratt-och-demokrati/

Annonser