Kristdemokrater gör skillnad i Sverige

Vi kristdemokrater kan sträcka på oss.
Vi har varit med och genomfört många viktiga beslut som skapat frihet i människors vardag under våra år i regeringen.
Vi kristdemokrater har all anledning att sträcka på oss, vi har gjort skillnad i svensk politik.
Här är ett axplock av saker vi genomfört:

 • Sänkt inkomstskatt för alla som jobbar
 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen
 • Fastighetsskatten är borttagen
 • Infört lärlingsutbildning samt stora satsningar på utbildning kommande år
 • Sänkt arbetsgivaravgift för unga
 • Fler poliser för ökad trygghet
 • Höjt bostadstillägg för äldre med låga pensioner
 • Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen och rätt att själv välja utförare
 • Papperslösa har fått rätt till vård, gömda barn får rätt till skolgång
 • Lägre och mer generösa krav för att bevilja barn uppehållstillstånd
 • Sänkt bolagsskatt och stopp för interna räntesnurror
 • Fler platser på läkar- och sjuksköterskeutbildningarna
 • Kömiljarden har gett kortare köer i vården
 • Ökad valfrihet för barnfamiljer, bl.a. genom vårdnadsbidrag
 • Avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer
 • Enprocentsmålet i biståndet är uppfyllt
 • Rätt till ersättning för vård i annat EU-land