Inför tak över huvud garanti i Halmstad

Socialstyrelsen genomförde för två år sedan en kartläggning av omfattningen av hemlösa i landet.

Kartläggningen presenterades i januari 2012.

I kartläggningen hämtades uppgifter från kommuner, myndigheter, institutioner och frivilligorganisationer.

I Halmstad fanns i kartläggningen totalt 315 hemlösa och av dessa var ca 35 % kvinnor.

Psykisk problematik fanns hos 103 personer och missbruks- eller beroendeproblem fanns hos 122 personer.

29 personer hade ingen känd problematik.

Revisorerna i Halmstads kommun lät PwC att genomföra en granskning av arbetet kring hemlösa. 

Granskningen avgränsades till en övergripande granskning med utgångspunkt från Socialnämndens arbete och slutrapport presenterades i januari förra året.

Enligt rapporten, socialtjänsten i Halmstad löpande följer hur bilden av hemlösa ser ut i Halmstad, dels genom de som socialtjänsten har kontakt med, dels genom sitt samarbete med bl.a. arbetsmarknadsenheten, HFAB och frivilligorganisationer.

Nämnden får fortlöpande rapportering om bostadssituationen och om insatser som gs till målgruppen och är väl informerad om arbetet kring hemlösa.

Jag undrar hur det ligger till för nu inför den annalkande vinter och vilka möjligheter finns för bostadslösa att få tak över huvud i Halmstad.

Inför ”tak över huvud” garanti i Halmstad.

Annonser

En reaktion på ”Inför tak över huvud garanti i Halmstad

  1. jag har freslagit hemlsas situation och kommunens arbete med frivilligorganisationer som mne i decembers temabrev frn Femklvern. Fr se vad de andra sger om det. bra att du skrev om detta!

    Skickat frn min iPad

    7 dec 2013 kl. 18:16 skrev ”Ramesh Chibba” <comment-reply@wordpress.com>:

    chibba posted: ” Socialstyrelsen genomfrde fr tv r sedan en kartlggning av omfattningen av hemlsa i landet. Kartlggningen presenterades i januari 2012.I kartlggningen hmtades uppgifter frn kommuner, myndigheter, institutioneroch frivilligorganisationer. I Halms”

Kommentarer inaktiverade.