Nelson Mandela, sanning, försoning, nåd och frid!

The Specials – Nelson Mandela

”Free Nelson Mandela” was a Top 10 hit in the United Kingdom for The Special AKA in 1984, and it instantly became the unofficial anthem and slogan for the international anti-apartheid movement.

En sann hjälte har lämnat oss

Så går de bort. Också de största personligheterna. De som ändrade världen utan att ladda kanoner för att inhösta makt. De som vigde sina liv åt de värden och den människosyn som vältrar undan förtryck och förnedring. Och möjliggör demokrati!
Hur mäktade Nelson Mandela möta omvärlden med ett smittande leende?
Hur kom det sig att han och hans medsyskon orkade förtränga den bitterhet som tett sig så rimlig och hålla hämnden borta?Det fruktade, kanske rent av förväntade, nästan som det skulle ha varit det normala, hade väl varit att det vedervärdiga apartheidsystemet avslutats med en inbördes katastrof.Men likt apostlar för människovärdet, för den heliga okränkbarheten, stod de fram Nelson Mandela och Desmond Tutu. Utan förlåtelse ingen framtid! Det var försoningens paroll, som rullade genom städer och byar.

– Nationen fick tömma ur sig den omätliga mängden av oförrätter och förtrampande. Livet började liksom om. Solen gick upp för en samhällsgemenskapens dag.
För alltid ska Nelson Mandela och de många som valde försoningens väg vara våra hjältar och förebilder.