För respekt värdighet och omtanke om seniorer

ESCU-Congress-Bxl-Nov-2013-KD-S-Delegation

http://www.kdsenior.se/tillsammans-framat-mot-ett-aldrevanligt-samhalle/

Med åldern ändras vissa prioriteringar, intressen och behov.

Men ett är klart – vi behöver alla näringsriktig kost, adekvat fysisk aktivitet, och ett socialt aktivt liv.

Ett liv med kreativitet och engagemang för att må bra.

Ett engagemang för samhället och inriktat på kommande generationer.

Kost och näring är särskilt viktiga för oss äldre när vår kropp anpassar sig till åldrandet.

Många äldre är överviktiga, mindre fysiskt aktiva än tidigare.

Och äter inte rätt mat, menar en del näringsfysiologer, som studerat oss.

Det är klart att det finns krämpor och sjukdomar, som kan drabba en på ålderns höst.

Men det är långt ifrån ödesbestämt.

Mycket kan vi påverka.

Ta Alzheimers till exempel.

Ny forskning har bekräftat att mindre än 50 procent av vår minnes- och hjärnfunktion är ärftlig.

Journal of American Medical Association rekommenderar hälsokliniker att uppmuntra patienter att delta i förebyggande livsstilförändringar för att minska risken för demens.

Eller åtminstone skjuta upp förloppet.

Den positiva nyheten är att vi kan påverka mer än 50 procent av minnet och hjärnans hälsa – genom att lägga om kosten och livsstilen.

Som fritidspolitiker vill jag arbeta för en tydlig politisk satsning för maten inom äldreomsorgen.

Äldreboende, särskildboende och trygghetsboende behöver byggas om.

Vi måste skapa en inre och yttre miljö som är stimulerande.

Vi måste skapa förutsättningar för en trevlig måltidsgemenskap.

Våra seniorer har rika livserfarenheter, värdefulla erfarenheter från yrkeslivet.

Vi får ta vara på dessa fantastiska resurser.

Då kan vi tillsammans uppnå våra mål om en värdig vård och omsorg.

En del vet vi redan – nämligen att maten ska vara näringsriktig, välsmakande och tillagad med omsorg.

Andra förslag får vi vaska fram, komplettera och förankra.

Här är några förslag som vi kan arbeta vidare med:

 Individanpassade måltider som granskats av en dietist med geriatrisk

kompetens. Det kan minska risker för bristsjukdomar, felaktig kost vid

diabetes, hjärtbesvär och andra begränsningar för individen.

 Transfetter eller andra hälsofarliga ämnen och tillsatser får inte användas.

 Hantering av måltider som leder till en försämring av näringsinnehållet skall

elimineras helt.

 Äldre personer skall kunna välja andra leverantörer av måltider än kommunen.

Det finns redan exempel på kommuner som kommit överens med lokala

restauranger om att leverera maten till äldre personer.

En dialog med våra seniorer kan komplettera dessa förslag och ge många nya. En

dialog bryter inte bara ensamhet, den ger nya uppslag och impulser.

Det är så jag vill arbeta för och tillsammans med seniorerna.

Annonser