Kristdemokraternas politik

Partipolitik

Enligt  Express

Socialdemokrana

1 Socialdemokraterna säger inte blankt nej till vinstuttag i välfärden. Men enligt S-kongressen tidigare i år ska vinstintresse inte vara styrande. Vinstuttag och vinster ska ”avsevärt begränsas”. Kommunerna ska få ett ”avgörande inflytande” när friskolor etableras.
2 Socialdemokraterna vill höja taket i a-kassan. Målet enligt partiet är att de flesta löntagare ska få ut 80 procent i ersättning vid arbetslöshet.
3 Arbetsrätten är en kärnfråga för Socialdemokraterna. S vill förstärka las. Bland annat genom att hindra företag att stapla visstidsanställningar på varandra under lång tid, och se över lagstiftningen när det gäller möjligheten att anlita bemanningsföretag.
4 Socialdemokraterna vill enligt partiprogrammet att kärnkraften successivt ska fasas ut. Ett besked som har bekräftats av Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson. Partiledaren Stefan Löfven, som under tiden som ordförande för IF Metall var tydligt för kärnkraften, har svarat med att energibehovet måste analyseras.
5 Stefan Löfvens mål är full sysselsättning och att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU 2020. För att nå det vill Socialdemokraterna bland annat införa en ”90-dagarsgaranti” för unga, införa utbildningskontrakt och yrkesintroduktionsjobb och satsa mer på olika utbildningsinsatser.
6 Socialdemokraterna sätter sig mot förslaget om höjd brytpunkt för statlig skatt.

Centerpartiet
1 Centerpartiet vill se fler privata företag inom skolan, vården och välfärden och vill inte begränsa företagens möjlighet att ta ut vinster från sin verksamhet.
2 Centerpartiet vill höja taket i arbetslöshetskassan under de tre första månaderna. Partiet vill även göra a-kassan obligatorisk.
3 I samband med att a-kassan höjs vill Centerpartiet luckra upp turordningsreglerna i las till att gälla kompetens, inte antal anställningsår.
4 På sikt anser Centerpartiet att kärnkraften bör fasas ut. Annie Lööf vill inte sätta någon tidpunkt för när det skulle ske, eftersom att den taktiken slagit mot partiet tidigare.
5 För att göra det lättare för företag att anställa vill Centerpartiet avskaffa ansvaret för den andra sjuklöneveckan, sänka arbetsgivaravgiften för unga och bygga ut ett nytt lärlingssystem. Annie Lööf har också drivit på för YA-jobb (yrkesintroduktionsanställning) för unga och andra långt ifrån arbetsmarknaden.
6 Regeringen driver i sin budget en reform om att höja gränsen för när man ska betala statlig skatt. Centerpartiet ställer sig bakom den.

Folkpartiet
1 Folkpartiet är för offentligt finansierad vård, skola och välfärd. Men om de som driver verksamheten tar ut vinst är inte intressant för partiet – så länge som den håller hög kvalitet. Dock har partiledare Jan Björklund velat ha ett tilläggsdirektiv till friskolekommittén med en bindningstid på tio år för nya skolägare.
2 Folkpartiet vill höja a-kassan under de tre första månaderna för att sedan trappas ned. A-kassan ska enligt partiet vara allmän och statlig.
3 I samband med att a-kassan höjs vill Folkpartiet luckra upp turordningsreglerna i las till att gälla kompetens och inte antal anställningsår.
4 FP är för kärnkraft. De vill bygga ut den och ersätta gamla kraftverk med nya moderna.
5 Som del av alliansen har Folkpartiet varit med och halverat arbetsgivaravgifterna för unga, samt infört skatterabatter för företag som anställer personer långt från arbetsmarknaden. Partiet har även föreslagit ett nytt lärlingssystem. En annan viktig del i jobbpolitiken är uppluckrandet av turordningsreglerna i las.
6 Regeringen driver i sin budget en reform om att höja gränsen för när man ska betala statlig skatt i sin budget. FP ställer sig bakom den

Moderaterna

1 Moderaterna har inga politiska förslag att begränsa vinstuttag för välfärdsföretag. ”Lönsamhet är en hörnsten i privat verksamhet”, har Anders Borg slagit fast i en interpellationsdebatt.
2 Vill inte höja. Kassans roll ska enligt partiet vara en ”omställningsförsäkring”. I SR ”Ekots lördagsintervju” har Anders Borg sagt att en höjning under de tre första månaderna skulle kosta uppemot 30 000 jobb.
3 Partiledningen vill inte göra stora ingripanden i arbetsrätten. Flera tunga moderater och Muf menar dock att las måste ses över.
4 Moderaterna är för kärnkraften. Enligt partiet är den helt nödvändig för att skapa långsiktigt bra förutsättningar för bland annat industrin.
5 Moderaternas viktigaste insatser för att stävja arbetslösheten är det partiet kallar för ”arbetslinjen”. Det innebär att det ska vara lönsamt att arbeta. Viktigast komponenterna är att minska bidragen och sänka skatten för de som jobbar i form av jobbskatteavdrag.
6 Regeringen driver i sin budget en reform om att höja gränsen för när man ska betala statlig skatt. Moderaterna ställer sig bakom reformen.

Vad vill kristdemokrater?
Läs här: http://www.dagen.se/opinion/debatt/kd-har-val-utvecklad-ideologi/