God förvaltarskap inför ett förändrat klimat

 

Stormen Simone stoppade all persontågtrafik i södra Sverige. Vindar med orkanstyrka uppmättes i Halmstad. Delar av Hamnområde  var under vatten.

 
Till följd av de nya hot som ett förändrat klimat innebär har regeringens gett Statens geotekniska institut (SGI) ett övergripande ansvar för de geotekniska och miljögeotekniska frågorna i landet.

Arbetet på SGI regleras via en förordning. Inom sitt verksamhetsområde får Statens geotekniska institut, inom ramen för full kostnadstäckning och mot avgift, utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt statliga myndigheter och kommuner.

Jag anser att SGI skall rådfrågas för att säkra att hänsyn till miljögeotekniska aspekter tagna fullt ut i översiktsplan som nu tas fram för Halmstad kommun .