90 åringar skall inte behöva behovsprövning inom äldrevården

De politiker som inte bara vill visa empati med enskilda fall som figurerar i medierna utan också arbeta för att få till hållbara förändringar som kan garantera en värdig äldreomsorg måste uttrycka vilja att höja ambitionsnivån i socialtjänstlagen och föreslå hur det ska finansieras. Allt annat framstår som krokodiltårar.

Malin Appelgren (KD), kommunalråd med äldreomsorgansvar, Solna.
Se http://www.dn.se/debatt/nog-med-krokodiltarar-valj-en-ny-vag-for-aldreomsorgen/

Biståndshandläggare inom äldrevården är en intressant yrkeskategori.
Varje sådan tjänst föväntas att klara ett visst antal ärenden varje år.
Även i självklara fall görs utredning varje år. Det förekommer tydligen 90åring får avslag på begäran om vårdhemsplats.
Malin Appelgren råkar trampa på en öm tå.
Läs hela debattinlägget.

Annonser