rosta_steg_3a

System som är statiska och bygger på att alla startar från samma utgångsläge och har ungefär samma ambitioner och förutsättningar, är dömda att förtvina i den allt mer dynamiska tillvaro som både tekniska landvinningar och migrationen bidrar till. Om vi enbart kan acceptera att alla när de sätter foten på svensk mark ska kunna befinna sig på exakt samma materiella nivå, blir resultatet att vi kommer att vilja ta emot många färre av dem som befinner sig för långt ifrån den nivån. Då blir det, som Sverigedemokraterna vill få det till, en ren kostnadsfråga, och i förlängningen ett samhälle som inte bara har svårt för invandrare, utan även för andra förmodat kostnadsdrivande element i befolkningen så som funktionshindrade och ”lågpresterande”. Det har vi sett förr.

Se http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/viet-kommer-att-vidgas_8583586.svd

Nu vet vi hur S och M vill aktivera väljarna och sprida information om sin politik inför stundande val.

Detär främst dörrknackning och dialog med väljarna som gäller.

Med främst arbete, framtid och trygghet som huvudpunkter I samtal med väljarna.

Det skapar välvilja, skapar intresse för partiets politik.

Strategin går ut på lyssna, ta intryck och föra synpunkter vidare i partiet.

Uppläggets huvudsyfte är att ge intrycket att partiet bryr sig.

Hållbar samhällsutveckling, integration och andra viktiga element tas upp endast vid behov.

Så blir S höstkampanj

Budskap

Kampanjen sparkar i gång på måndag och pågår fram till den 20 oktober. Under tiden ska väljare nås via direktkontakter, medier och reklam.

Huvudbudskapen i kampanjen är

35 000 långtidsarbetslösa ungdomar har ingen anledning att ställa väckarklockan på morgonen.

Därför vill S införa 90-dag­arsgarantin som innebär att alla unga ska garanteras jobb eller utbildning inom max 90 dagar.

Med S politik får fler en lite jobbigare morgon men ett bättre liv.

Mål

Att prata med minst 50 000 väljare under oktober.

Att värva minst 50 procent fler betalande medlemmar än normalt.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17602691.ab

Grupperna som S vill nå med kampanjen

1. Personer som värderar samarbete och utveckling men som i dag skulle rösta på ett borgerligt parti.

2. Övriga som värderar samarbete och utveckling.

3. Övriga väljare. Dörrknackningskampanj och medlemsvärvning ska fokuseras till områden där S tappat många väljare eller där röstspridningen är stor.

Så kampanjar M i höst

Moderaterna avslutar sin kampanj vid partistämman som inleds den 17 oktober i Norrköping.

Under hösten har moderater runt om i landet knackat dörr och samtalat med väljare.

Budskapen har handlat om vad Alliansen har genomfört sedan man tog makten 2006, som att man ”har gjort Sverige bättre” och satt ”200 000 fler i arbete”.

Efter partistämman inleder man en ny kampanj med fokus på vilka frågor man vill driva framåt.

Se http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17602691.ab