”Whisling Vivaldi” och Romer registret i Skåne

whistling-vivaldi-cover

I Sverige har romer levt sedan 1500-talet.

De är sedan 1999 en av vårt lands erkända minoriteter.

Romer har jagats, tvångssteriliserats och förbjudits att rösta.

Och registrerats sedan 2005 med hjälp av modern teknik.

Varför denna rädsla för Romer?

Här är svaret, läs boken Whistling Vivaldi av socialpsykologen Claude M.Steele i bokhyllan, kapitel 9.

Den är högaktuell nu.

Och ta reda på vad han menar med titeln på boken.

Registrering och sortering av romer är tradition inom polisen. Från 1990-talet minns polisen Jeanette Larsson hur foton på misstänkta romer förvarades i särskilda lådor på Davidshalls polisstation i Malmö.

– Övriga misstänkta var sorterade efter födelsedatum. Romer lades i särskilda lådor märkta ”Z” eller ”Zigenare”.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/polis-foton-pa-romer-lades-i-sarskilda-lador/

Prof. Steele är erkänd som en ledande forskare  inom socialpsykologi.

Och för sitt engagemang för en systematisk tillämpning av social vetenskap.

Han har utvecklat teorin om stereotyphot.

Kanske är den viktigaste insikten i dag att rasism riktad mot romer inte är begränsat till länder långt borta, till polisen, eller till Skåne. Den är en del av vår gemensamma historia. Att möta den är vårt gemensamma ansvar.

”Den strukturella diskrimineringen av romerna har sin grund i en historiskt grundad och socialt accepterad antiziganism som vare sig det offentliga Sverige eller andra delar av samhället någonsin gjort upp med”, skrev Delegationen för romska frågor i ett betänkande 2010. Där sätter man upp ett mål.

”Det romska barn som föds i år ska ha samma förutsättningar för ett gott vuxenliv som sina jämnåriga ickeromska kamrater vid 20 års ålder.”

I dag visar det sig att en del av dessa barn finns i ett register hos Skånepolisen. Och vägen till att garantera mänskliga rättigheter för romer i Sverige har just blivit längre, inte kortare.

Se http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/karinpettersson/article17530426.ab

 

Alla människors lka värde.

Detta måste vara grunden i en demokrati.

Alla försök att börja sortera människor måste fördömas.

Det vad vi kristdemokrater står för.