Ny etisk plattform ska säkra kvalitet i välfärden

images

I början i oktober 2012 inbjöd socialminister Göran Hägglund arbetsgivar-, bransch- och fackliga organisationer inom vård och omsorg till en dialog.

Syftet – ett gemensamt arbete för att öka insyn och öppenhet i offentligt finansierad välfärd, oavsett om utföraren är offentlig, privat eller idéburen.

Arbetsgivare och fackföreningar har nu kommit överens om en etisk plattform.

Den syftar till att säkerställa insyn och hög kvalitet i offentligt finansierad vård och omsorg.

Den ska omfatta både de som beställer vård och omsorg – kommuner och landsting – och de som utför insatserna.

Samtliga berörda – offentliga, privata och idéilla organisationer.

Se: http://www.dn.se/debatt/ny-etisk-plattform-ska-sakra-kvalitet-i-valfarden/