Hallandstrafiken underlättar för rullstolar i bussen

För godtagbar standard i kollektivtrafiken måste linjetrafiken och övriga resor samordnas och kompletteras med anropsstyrd trafik. För att vidmakthålla och även förbättra trafikstandarden i Eldsberga, Getinge, Oskarström, och andra mindre trafikerade delar av Halmstad kommun måste lokala resurserna också tas tillvara i större utsträckning. En ökat samarbete med lokala taxiföretag och organisationer kan samordnas  – för en bättre täckning av det kollektiva resealternativet.  

Jag anser att den framtida kollektivtrafiken i Halmstad måste i ökad utsträckning utgå ifrån och ta hänsyn till individuella resebehov. Visionen är att de allra flesta ska kunna resa kollektivt till arbete, utbildning, service och fritidsaktiviteter, oavsett var man bor. Turtäthet, taxan och linjerna är avgörande för att uppnå detta. För att uppnå dessa mål måste  vi jobba både politiskt och genom samråd med ”stakeholders”.

Maria Lungren, Arriva,  är en eldskäl och är väl  insatt i trafikfrågor i Halmstad. Det märktes tydligt idag på informationsdagen vid bussterminalen i Halmstad.

Bild: Maria Lundgren informerar intresserade vid busterminalen i Halmstad den 21 september 2013,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Annonser